preview

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

Popis

Jsme škola rodinného typu, což nám umožňuje přistupovat k žákům individuálně. V letošním školním roce u nás studuje cca 220 žáků. Jsme pro žáky v rámci vymezených „hranic“ spíše partnery, kteří jim při studiu pomáhají a směrují je k úspěšnému cíli. Snažíme se utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu a formovat v nich zásady zdravého životního stylu. Chceme vést naše žáky k tvůrčímu myšlení, podporovat jejich zdravé sebevědomí a různými mimoškolními aktivitami podněcovat jejich zájem o učivo a všeobecné dění. Vytváříme uvolněnou a přátelskou atmosféru s respektem na osobnost každého žáka. Naši pedagogové se snaží o maximální spolupráci školy s rodiči, aby předešli případným problémům.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.hotelova-skola.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/hotelovka
Zaměření školy: Hotelová škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Hotelnictví

Cestovní ruch

Gastronomie

Gastronomie

Nutriční asistent

Kuchař - číšník

Cukrář

Podnikání

Podrobné informace o škole

 

 

V Praze a přesto v přírodě

Naše škola se nachází v krásném prostředí Prahy 9, v těsné blízkosti klánovického lesa. Do centra Prahy se dostanete za dvacet minut buď autobusem nebo vlakem, které jsou součástí MHD Praha. Stejně výhodné je spojení do mimopražských obcí směr Kolín. Ve školní jídelně nabízíme pro studenty i veřejnost výběr ze 2 cenově výhodných jídel,  možnost uspořádání různých gastronomických akcí nebo pronájmu gastronomických učeben a multifunkčního sálu.

 

50 let zkušeností

Naše škola byla založena již v roce 1962 za účelem přípravy gastronomických odborníků. Postupně však rozšiřovala svoji působnost a v současné době nabízí kromě oborů kuchař-číšník a gastronomie i studium oboru hotelnictví, cestovního ruchu a nástavbové studium podnikání a gastronomie. Kromě denního studia nabízíme i formu kombinovaného studia, určenou pro studenty při zaměstnání.

Jsme škola nejen s dlouholetou tradicí, ale i se silným finančním zázemím (jsme jednou z 10 škol, jejichž zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev patřící do mezinárodní skupiny COOP).

 

Důraz na praxi

Klíčem k budoucímu úspěchu našich absolventů je kvalitní odborná příprava a k té patří samozřejmě i praxe na špičkových pracovištích. Absolventi často nalézají své uplatnění právě tam, kde konali praxi. Naši žáci vykonávají praxi v hotelu Marriott, v Michelinem oceněné restauraci Aureole a dalších zajímavých místech v Praze. 

Abychom mohli žákům předávat nejnovější poznatky světového vývoje, jsme členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace číšníků ČR, Asociace hotelů a restaurací a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

 

Semináře a odborné kurzy

Pro podporu zájmu o vybraný obor nabízíme našim žákům různě zaměřené kroužky (barmanský, sommeliérský, vyřezávání ovoce, baristický, jazykový a další).

Kromě toho umožňujeme zájemcům absolvovat i profesionální odborné kurzy pod vedením akreditovaných profesionálů např. v oblasti baristiky, barmanství, mezinárodní kuchyně apod., po jejichž absolvování obdrží žák akreditované certifikáty o absolvování kurzů.

Pro ty, kteří se raději vzdělávají sami nebo se chtějí dozvědět něco víc je k dispozici školní knihovna, kde si žáci kromě doporučené četby mohou vypůjčit i odborně zaměřenou literaturu k jednotlivým studijním oborům.

IT ve škole

Škola je technicky velmi dobře vybavena, máme osm učeben s data projektory s připojením na počítač, učebny s dotykovou interaktivní tabulí pro multimediální výuku cizích jazyků a odborných předmětů i moderní gastrostudio. K výuce ICT i dalších předmětů slouží dvě počítačové učebny, které jsou vybavené novými počítači.

Pro podporu vzdělávání výuky žáků denního a kombinovaného studia i pro další vzdělávání našich učitelů v rámci odbornosti využíváme systém MOODLE, který byl hlavním zdrojem e-learningového vzdělávání při realizaci projektu „Gastroučitel“. Tento systém umožňuje zadávání úloh, cvičení, písemných a kontrolních prací, zajišťuje přístup ke studijním materiálům, přístup k individuálním studijním plánům, k doporučené literatuře apod.

Od září 2013 jsme spustili revoluční systém umožňující žákům přístup ke všem školním výukovým programům a dokumentům i z domova.

 

Cizí jazyky a zahraniční praxe

K tomu, abychom se domluvili, musíme být schopni komunikovat stejným jazykem. Chceme ukázat žákům, jak je studium cizích jazyků důležité, proto vysíláme každý rok zájemce na zahraniční stáže do Norska, Španělska, Německa nebo na Slovensko. Žáci tam pracují po dobu 3 – 4 týdnů podle svého oborového zaměření v provozu nebo na recepci v restauracích a hotelech. Po návratu zpracují prezentaci a představí průběh a přínos zahraničního pobytu svým spolužákům.

 

 Ocenění

V tom, že jdeme správnou cestou nás utvrzuje i ocenění Škola roku 2012, které nám bylo uděleno Asociací hotelů a restaurací ČR.

Diskuze