preview

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

  • Hradební 1029/2, 50003 Hradec Králové
  • Tel.: 495 513 391

Popis

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a

Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové 

Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 400
Počet přihlášených: 495
Počet zapsaných: 250
Počet studentů: 1039

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Učební obory

Obráběč kovů (23-56-H/01) - obsluha a programování CNC strojů Prezenční studium
Strojní mechanik (23-51-H/01) Prezenční studium
Nástrojař (23-52-H/01) Prezenční studium
Elektrikář (26-51-H/01) Prezenční studium
Elektrikář - Silnoproud (26-51-H/02) Prezenční studium
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - Elektronik (26-52-H/01) Prezenční studium
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01) Prezenční studium

Maturitní - učební obory

Mechanik seřizovač (23-45-L/01) – mechanik a programátor CNC strojů Prezenční studium
Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01) – nástrojařské technologie Prezenční studium
Mechanik elektrotechnik - se zaměřením na silnoproud i slaboproud Prezenční studium

Studijní maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie - elektronické počítačové systémy Prezenční studium
16-02-M/01 Průmyslová ekologie - obnovitelné zdroje energie Prezenční studium
72-41-M/01 Informační služby - zpracování informací Prezenční studium
23-41-M/01 Strojírenství Prezenční studium
26-41-M/01 Elektrotechnika Prezenční studium

Přijímací řízení

Jednotné centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky (CERMAT)

Podrobné informace o škole

Škola navazuje na učňovské tradice ve Škodových závodech z doby první republiky. Během více než 60 let své existence se z původně strojírenského učiliště stala školou poskytující odborné vzdělání v učebních oborech strojírenských a elektrotechnických a maturitní vzdělání v oborech strojírenských a elektrotechnických, informatice, výpočetní technice, ale také v ekonomice, informačních službách a průmyslové ekologii. Poskytuje rovněž další vzdělání absolventům učebních oborů v nástavbovém studiu denním i dálkovém. Ve spolupráci s partnerskými podniky a s úřady práce v kraji jsou v rámci Centra odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie ve škole vytvořeny podmínky pro další odborné vzdělávání dospělých – převážně formou rekvalifikací a kurzů využívajících moderních technologií ve strojírenství a elektrotechnice.

Od září 2008 jsou žáci ve škole postupně připravováni podle vlastních školních vzdělávacích programů, které umožňují přípravu žáků v jednotlivých oborech podle současných potřeb trhu práce s využitím nejnovějších technologií a moderního vybavení školy, pracovišť odborného výcviku i partnerských podniků. Škola připravuje vzdělávací programy tak, aby se umožnila prostupnost jednotlivých témat v příbuzných vyučovaných oborech a mohla otevírat tyto obory po jednotlivých skupinách a ne jen po celých třídách. To se týká převážně učebních oborů strojírenských – nástrojař, umělecký kovář a zámečník, obráběč kovů, modelář i oborů elektrotechnických – elektrikář, elektrikář silnoproud. Škola zabezpečuje pro absolventy učebních oborů možnost dalšího nástavbového studia elektrotechnického i strojírenského zaměření vedoucího k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Při výuce maturitních oborů zaměřených na informatiku – Informační systémy a Informační technologie vycházejí vzdělávací programy i z  vybavení školy moderní didaktickou a výpočetní technikou a kvalifikovanosti odborných učitelů. Obdobně tomu je i v oborech strojírenských – Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, elektrotechnických – Mechanik elektrotechnik elektronik i silnoproud. Již pátým rokem škola otevírá nový obor Průmyslová ekologie – obsahově vycházející z koncepce školy, navazující na většinu vyučovaných oborů i na budované Centrum odborného vzdělávání.

Škola poskytuje v areálu v Hradební ulici žákům komplexní zázemí – tělocvičnu, školní hřiště, domov mládeže a školní jídelnu. Všechny objekty prošly v posledních 20 letech zdařilou rekonstrukcí a splňují veškeré požadavky na ně kladené jak z hlediska výuky, tak i hygieny a bezpečnosti práce.

Dne 1. 8. 2013 došlo ke sloučení SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební 1029 a SPŠ Hradec Králové, Hradecká 647, čímž vznikl nový vzdělávací subjekt Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, se sídlem na adrese Hradební 1029/2, Hradec Králové, který nabízí vzdělání v 12 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, v 10 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a ve dvou nástavbových oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyučovaných v denní i dálkové formě vzdělávání.

Teoretická a praktická výuka těchto oborů je realizována v hlavní budově v Hradební ulici 1029, v budovách bývalé SPŠ v Hradecké ulici 647, v Dlouhé ulici 190 a U Koruny 217.

  • Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
  • Hradební 1029/2, 50003 Hradec Králové
  • tel.: 495 513 391

Diskuze