preview

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

  • Kratochvílova 1490/7, 70200 Ostrava

Popis

Škola je orientována na výuku oborů vzdělání, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším vzdělávání na vysokých školách a na trhu práce, na kterém jsou v současnosti techničtí odborníci žádání, a to v oblastech elektrotechniky a elektroniky, informačních a komunikačních technologií a informačních systémů.

V současné době se na zde studuje denní formou ve dvou i čtyřletých oborech, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou:

  • Informační technologie
  • Elektrotechnika

V obou oborech je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Občanská nauka, Dějepis, Chemie a ekologie, Matematika, Fyzika a Tělesná výchova) zařazena i výuka základních odborných předmětů (např. Informační a komunikační technologie, Technické kreslení, Elektrotechnika, Ekonomika a Praxe) a předmětů, kterými se obory od sebe liší, čili předmětů profilových. Tyto předměty, které jsou uvedeny u jednotlivých oborů, jsou většinou maturitními předměty a tvoří znalostní profil absolventa dané specializace.

V průběhu studia se žáci seznamují s aplikací počítačů při řešení jednotlivých úkolů, přičemž počítač slouží jako jeden z nástrojů k dosažení vytčeného technického cíle.

Odborné zaměření školy i její technické vybavení vyžaduje, v rámci uchování provozuschopnosti, nemalé finanční náklady na údržbu a funkční kompletaci technických prostředků výuky.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Elektrotechnika (26-41-M/01)

Informační technologie (18-20-M/01)

  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  • Kratochvílova 1490/7, 70200 Ostrava

Diskuze