preview

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha

Popis

Střední škola s nejširší nabídkou technických oborů od Automechanika, Karosáře a Lakýrníka po Informační technologie a Ekonomiku městské dopravy v denní formě. Absolventi oborů s výučním listem mohou pokračovat ve studiu v nástavbových oborech Podnikání a Provoz dopravních zařízení, jak v denní, tak v dálkové formě. Pro uchazeče, kteří již mají ukončenu některou z forem studia středního nebo VŠ vzdělání nabízíme zkrácené studium oborů Elektrikář, Automechanik, Provozní zámečník či Autolakýrník.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 1100

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik

Automechanik Prezenční studium

Autoelektrikář, Autoelektrikář pro elektromobilitu

Elektromechanik pro dopravní prostředky

Elektrikář

Autolakýrník

Karosář

Strojní mechanik, Provozní zámečník

Aranžér

Informační technologie, Aplikace, grafika a webdesign

Autotronik

Mechanik elektrotechnik; Informační a zebezpečovací systémy

Provoz a ekonomika dopravy; Logistika v dopravě

Provoz a ekonomika dopravy; Ekonomika městské dopravy

Přijímací řízení

Na čtyřleté maturitní obory uchazeči konají jednotnou zkoušku zadávanou CERMATem. Do tříletých oborů s výučním listem se přijímací zkouška nekoná.

Podrobné informace o škole

Škola byla založena před 70 lety a výuka technických oborů je založena především na dlouhodobé tradici. Na tradiční vzdělávání navazujeme moderními výukovými trendy v teoretické (školní) přípravě žáků i v praktické části na pracovištích odborného výcviku. Ten je zajišťován především v absolventských ročnících na pracovištích DPP nebo autorizovaných servisů. Díky tomu jsou žáci ještě během studia součástí reálného pracovního života. Tyto zkušenosti (získané kompetence) jsou nedílnou součástí školních vzdělávacích programů, které tvoří kvalifikovaní pedagogové v úzké spolupráci s odborníky z praxe.

Nabídku a zaměření (nejen) auto a elektro oborů přizpůsobujeme ve školních vzdělávacích programech poptávce trhu práce a především požadavkům zřizovatele, kterým je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, který má zájem o mladé a kvalifikované absolventy školy a vytvořil pro ně motivační a absolventský program. Naši úspěšní absolventi mají možnost získat ihned po vyučení nebo po maturitě zaměstnání v oboru a rozvíjet tak svoje sociální a především odborné kompetence.

Naším hlavním cílem je připravit absolventy do života a uplatnit se v praxi.

 

Co nabízíme navíc pro vybrané obory středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou

- možnost získání řidičského průkazu sk. A, B, C

- možnost získání §5, Vyhl. 50/1978 Sb.

- možnost získání svářečského průkazu

- možnost zařazení do motivačního nebo absolventského programu DPP a následné získání   pracovního uplatnění

-možnost získání stipendia 

- mimoškolní aktivity ve formě kroužků

- zapojení v mezinárodních projektech, na výměnných stážích apod.

- zapojení do středoškolských soutěží (sportovní, odborné, umělecké zaměření)

  • Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha
  • Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha
  • tel.: 778499636
  • e-mail: koprivovaolga@sps-dopravni.cz

Diskuze