Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Video

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín je státním vzdělávacím centrem odborného vzdělávání v oblasti elektrotechniky, strojírenství, výpočetní techniky a informatiky s nabídkou různých forem vzdělávání.

 

Je spojením:

Střední odborné školy, kde připravuje žáky, ve čtyřletém maturitním studiu v oborech elektrotechnika, strojírenství a Informačních technologií. A Středního odborného učiliště, kde připravuje žáky, ve tříletém učebním oboru strojírenství a elektro oborech. 

Škola má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů. Během svého trvání vychovala velké množství odborníků, jejichž uplatnění je jak na pozicích střednětechnickohospodářských, tak i na pozicích vyšších po vystudování vysoké školy.

SOŠ SE Velešín ve studijních oborech připravuje žáky k následnému studiu na vysoké škole.

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.sosvel.cz
Facebook: https://www.facebook.com/sosvel
Instagram: https://www.instagram.com/stredni_skola_…in/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oCZz4M1eQlE
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

18-20-M/01 Informační technologie

18-20-M/01 Informační technologie Prezenční studium

26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové systémy Prezenční studium

23–45-L/01 - Mechanik seřizovač – Programátor CNC obráběcích strojů

23–45-L/01 - Mechanik seřizovač – Programátor CNC obráběcích strojů Prezenční studium

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - Mechatronik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - Mechatronik Prezenční studium

23-56-H/01 Obráběč kovů - Obsluha CNC strojů

23-56-H/01 Obráběč kovů - Obsluha CNC strojů Prezenční studium

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Prezenční studium

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-51-H/01 Strojní mechanik Prezenční studium

Dny otevřených dveří

čtvrtek - 21. 10. 2021 - 8:00 - 16:00

sobota - 13. 11. 2021 - 8:00 - 14:00

úterý - 30. 11. 2021 - 8:00 - 16:00

sobota - 15. 1. 2022 - 8:00 - 14:00

čtvrtek - 10. 2. 2022 - 8:00 - 16:00

Podrobné informace o škole

Moderní škola s dlouholetou tradicí

Kořeny naší školy sahají již do roku 1956. Název školy se v průběhu let změnil ještě několikrát až se dne 1. ledna 2006 název školy upravuje na Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou, Velešín, U Hřiště 527 a tento název se již nezměnil.

Nový školní areál je, co do výstavnosti a technického vybavení, jedním z nejmodernějších v celém Jihočeském kraji. Jeho součástí je školní budova, hala pracovního vyučování, devíti podlažní budova domova mládeže s kapacitou 360 lůžek, sportovní hala, školní kuchyně a jídelna, školní hřiště a další zařízení.

Naše škola se zaměřuje na vzdělávání v oblasti elektrotechniky, strojírenství, výpočetní techniky a informatiky s nabídkou různých forem vzdělávání (maturitní a učební obory).

Spolupracuje s celou řadou firem. Vybraní žáci jsou těmito firmami sponzorováni. Dostávají měsíční stipendia minimálně 1200 - 3600,- Kč a v každém dalším roce se výše podpory zvyšuje. Některé firmy hradí žákům také stravování a ubytování. Sponzorovaní žáci mají v dané firmě zaručenou práci po ukončení studia.

Co nás řadí mezi výjimečné školy?

 • praktické předměty učí učitelé inženýři pocházející z praxe
 • od školního roku 2021/2022 nová učebna pro tvorbu virtuální reality
 • na informatických oborech (IT, EPS) žáci navrhují chytré domácnosti a pracují s robotikou
 • žáci si své teoretické znalosti ověřují v praxi na našich špičkově vybavených dílnách, elektro a IT laboratořích
 • spolupracujeme s 22 firmami v regionu (Jihostroj, Bosch, Engel a další.), které sponzorují naše žáky
 • studenti získají mezinárodně uznávané certifikáty (CISCO, ECDL, AutoCad atd.)
 • žáci se mohou účastnit mezinárodních stáží v jejich oboru v rámci projektu Erasmus+ (Slovinsko, Španělsko, Lotyšsku aj.)
 • řadu odborných exkurzí (např. do firem) i kulturních exkurzí (třídenní exkurze do Prahy s divadelními představeními)
 • areál školy je z hlediska technického vybavení jeden z nejmodernějších v celém Jihočeském kraji

Proč studovat na naší škole?

 

 • Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
 • U Hřiště 527, 382 32 Velešín
 • tel.: 725158683
 • e-mail: sekretariat@sosvel.cz
 • www.sosvel.cz

Diskuze