STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESELA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOŘICE

Popis

Střední škola řemesel má dlouholetou tradici ve výuce řemesel. Byla založena v roce 1960. Škola plnila funkci odborného učiliště především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době jsme typ střední školy, který poskytuje absolventům základní školy (i z nižších ročníků) střední vzdělávání s výučním listem v oborech vzdělání kategorie „E“ – tedy oborů s upravenými učebními plány, s větším podílem výuky v odborném výcviku (řemeslných dovednostech). V teoretickém vyučování je kladen důraz především na odborné předměty ve zvoleném oboru, nevyučujeme povinně cizí jazyk. Všechny vyučované obory jsou tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a výučním listem. 

Pro žáky, kteří mají školským poradenským zařízením diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, jsou ve škole zřízeny třídy s nižším počtem žáků a výuku zajišťují speciální pedagogové. Výuka je výrazně individualizovaná s respektováním doporučených podpůrných opatření. 

Školu tvoří komplexní areál odborných učeben, odborných dílen, internátu, školní kuchyně a jídelny, tělocvičny a hřiště s umělým trávníkem. Pro relaxační a zájmové aktivity žáků máme posilovnu, saunu, školní klub, horská kola apod. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ouhorice.cz/?utm_source=firm…758
Facebook: https://www.facebook.com/OUPrSHorice/?ei…XBN
Zaměření školy: Odborné učiliště, Praktická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

BRAŠNÁŘSKÁ A SEDLÁŘSKÁ VÝROBA 32-41-E/01

ČALOUNICKÁ VÝROBA 33-56-E/01

Diskuze