preview

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Video

Historie školy je poměrně dlouhá. Pamětníci by mohli vyprávět, že existovalo učiliště , „Pozemek“, tedy Pozemních staveb. To bylo už v roce 1949. Podobná učiliště vznikla i v Táboře a Českém Krumlově. Samozřejmě, našli bychom zde především stavební obory, zedník byl prioritou. Postupně se počet oborů zvyšoval a škola se stala skutečně to nejznámější – říkalo se jí ,,Nerudovka“. To bylo od roku 1974, kdy škola získala novou budovu právě v Nerudově ulici.

Pozdější přístavbou přibyla škole vlastní tělocvična, jídelna, společenské sály, domov mládeže.

Významným mezníkem bylo vytvoření integrované střední školy v roce 1994. Objevil se nový studijní obor – technická zařízení budov, tedy čtyřletá průmyslovka. Mimochodem tento obor je oblíbený dodnes. Studenti získali maturitní vysvědčení s následnou možností vykonání závěrečných zkoušek k výučnímu listu.

Dívkami oblíbený se stal další nový obor – technika administrativy. Studentky mohly maturovat po absolvování, dvouleté nástavby“ – technickohospodářské a správní činnosti.

Postupně přibylo ještě technické lyceum a v současnosti požární ochrana. A učební obory? Zedník, kominík, malíř, montér suchých staveb, tesař, zámečník….

Postupně tak vzniklo největší centrum přípravy na technické a dělnické stavební profese v regionu.

Absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce, někteří studují na vysokých školách, a to nejen technického a ekonomického zaměření. Další pracují ve stavebních firmách. Podle informací z úřadu práce převážná většina našich absolventů pracuje ve svém oboru.

V současné době je škola moderně vybavena, efektivně řízena a s týmem kvalifikovaných pedagogů i nepedagogických pracovníků buduje své postavení, spolupracuje s firmami a je otevřena i zahraničním kontaktům .

Cíl má jasný: budovat své postavení významné střední školy, která je moderní, otevřená novým podnětům a přispívá k rozvoji stavebnictví na jihu Čech. Zvolen byl i nový název – Střední škola polytechnická. Vítá zájemce o studium učebních i studijních oborů.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Technologie a materiály ve stavebnictví (36-43-M/01)

Maturitní obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Maturitní obor Požární ochrana (39-08-M/01)

Maturitní obor Technická zařízení budov (36-45-M/01)

Učební obor Instalatér (36-52-H01)

Učební obor Kominík (36-56-H/01)

Učební obor Malíř a lakýrník (39-41-H/01)

Učební obor Montér suchých staveb (36-66-H/01)

Učební obor Tesař (36-64-H/01)

Učební obor Truhlář (33-56-H/01)

Učební obor Strojní mechanik – zámečník (23-51-H/01)

Učební obor Zedník (36-67-H/01)

Maturitní nástavbový obor Podnikání (64-41-L/51)

Diskuze