Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto

ISŠT je umístěna ve vlastních budovách tvořících jediný komplex zahrnující jak prostory pro vlastní teoretické a praktické vyučování, tak i ubytování a stravování žáků, včetně sportovního zařízení.

Škola byla a je orientována na přípravu žáků ve strojírensko-technických oborech. Cílem koncepce je skloubit výuku učebních a maturitních oborů strojírenského zaměření a dát tak žákům možnost jak volby, tak prostupnosti studia podle jejich individuálních schopností.

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Navazujeme na tradici ekonomického vzdělávání, které v Chocni započalo roku 1920. Nabízíme široké spektrum uplatnění ve světě podnikání, financí, cestovního ruchu, ve veřejné správě a v oblastech gastronomie. Poskytované vzdělání absolventům otevírá cestu k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Spolupracujeme s partnerskými školami v zahraničí, úspěšně se podílíme na projektech financovaných fondy EU. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně a ubytovat se v domově mládeže.

Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Střední zdravotnická škola nabízí čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou - obor zdravotnický asistent a sociální činnost.

Dále škola nabízí tyto kurzy: masérský kurz, znakový jazyk, pracovník v sociálních službách, sanitář, chůva, zdravotník zotavovacích akcí, základy práce s počítačem.

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Škola byla založena v roce 1952. Je komplexem budov školy, domova mládeže, školní jídelny a tělocvičny. V areálu je umístěno víceúčelové hřiště. Výuka oboru Jezdec a chovatel koní je tříletá, ukončená výučním listem. Součástí výuky je od roku 2013 i hipoterapie. Výuka teorie a odborného výcviku probíhá v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na několika pracovištích především v  NH Kladruby n.L. Žáci pomáhají zajišťovat řadu výstav, chovatelských akcí a závodů.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Stavebnictví

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Uplatnění absolventů: ve středních technických funkcích na stavbách, stavebním provozu, v projektování staveb, ve správních orgánech

Střední škola automobilní Holice

Škola s více jak šedesátipěti letou historií nabízí studium v učebních i maturitních oborech. Součástí studia je příprava k získání řidičského oprávnění.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13

Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oblastech slaboproudé elektrotechniky a informačních technologií.

1. září 2013 došlo ke splynutí školy se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a Středním odborným učilištěm, Do Nového 1131, Pardubice. Tato část nově vzniklé školy se vyznačuje nabídkou elektrotechnického vzdělání s výraznou podporou praktické oblasti výuky.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim, Čáslavská 205

Jsme moderní škola, která poskytuje svým studentům dostatek možností pro jejich profesní i osobní rozvoj v oborech s jedinečným zaměřením. Na naší škole nově otevíráme tříleté obory Kuchař - Číšník, Číšník - barman - barista, Kuchař - catering, Cukrář, Prodavač - specialista prodeje, Prodavač – aranžér a novinkou je i čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zajímavou Gastronomii a hotelnictví doplňuje dvouleté nástavbové studium Podnikání.

Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o., Litomyšl

SSOŠ TRADING CENTRE v Litomyšli je školou rodinného typu se zaměřením na  ekonomiku, management,  právo a cizí jazyky.

Škola je typická nadstandardním přístupem k výuce cizích jazyků . Nadstandard spočívá jednak v počtu týdenních hodin AJ, NJ a RJ a  dále  ve výuce odborného předmětu v cizím jazyce. Cílem je připravit studenty do praxe a vybavit je dostatečnou slovní zásobou takovým způsobem, aby mohli vést obchodní jednání se zahraničními klienty a  obchodními partnery.