Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská

Jsme moderní technická škola s dlouholetou tradicí v oblasti strojírenství a elektrotechniky a budeme rádi, když si naši dávní i zcela nedávní absolventi přijdou prohlédnout nové elektrodílny a autodílny vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi. Možná budou závidět :-).

Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135

Nabízíme tříleté učební obory Automechanik,  Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Žáci oborů Automechanik a Opravář ZS  získávají kromě výučního listu také zdarma řidičský průkaz skupin B a C, Opraváři ZS navíc T. Žáci oboru Opravář ZS  získávají dále zdarma svářečský průkaz (2 metody), žáci oboru Automechanik mají možnost získat 1 metodu svařování za zvýhodněnou cenu. Opravář ZS a Zahradník získávají stipendium Středoč. kraje.

Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.

Naším cílem je vytvořit školu rodinného charakteru, kde se bude klást důraz na těsnou spolupráci s rodiči a pracovišti, na kterých budou žáci vykonávat praktickou výuku.

Máme pro vás připravené zajímavé provozovny na praktickou výuku a příjemné prostředí ve škole, s chápajícími vyučujícími a individuálním přístupem k žákům.

Střední odborné učiliště Hubálov

Areál na břehu Jizery tvoří: škola, dílny, domov mládeže, tělocvična, školní jídelna, hřiště.

Veřejná svářečská škola - základní kurzy pro svařování plamenem, elektrickým obloukem obalenou elektrodou a v ochranné atmosféře CO2 , evropský svářečský průkaz, prodlužování platnosti svářečských průkazů, rekvalifikace

Veřejná autoškola - B,C,T,C+E

Domov mládeže - pokoje 2-3 lůžka, tělocvična, posilovna, fotbalové hřiště

Školní jídelna - snídaně, svačiny, obědy, večeře

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II

Naše škola nabízí již 70 let vzdělání v gastronomických oborech ukončených závěrečnou zkouškou (kuchař-číšník, cukrář, pekař) a ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou (gastronomie). "Na srdce jsou Poděbrady, na gastronomii SOU společného stravování"

 

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, Boučkova 355

Založena 1919, cvičná škola IVP ČZU v Praze zařazena do trvalé vzdělávací základny rezortu MZe ČR, Centrum odborné přípravy MZe ČR

Tel.:             325 503 170

E-mail:         podebrady@szes.cz

Internet:       http://www.szes.cz

Nabízíme tyto obory:

Agropodnikání - kód oboru KKOV: 41-41-M/01
Přírodovědné lyceum - kód oboru KKOV: 78-42-M/05
Veřejnosprávní činnost - kód oboru KKOV: 68-43-M/01
Veterinářství - kód oboru KKOV: 43-41-M/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk

SOŠ a SOU Nymburk, je centrem odborné přípravy oborů strojních, elektro a ekonomických v oblastech středního a celoživotního vzdělávání. Nabízíme studijní obory zakončené maturitní zkouškou a obory středního vzdělání s výučním listem i obory pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Kromě toho nabízíme možnost rozšíření kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání formou kurzů a školení.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno

Informace o škole na http://www.spskladno.cz

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. Skalsko

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. sídlí ve Skalsku u Mladé Boleslavi. Škola ve Skalsku má také vlastní domov mládeže, kde je ubytována většina studentů a pobývají zde i dojíždějící odborní lektoři vysokých škol z Prahy a kvalifikovaní profesionálové z celé republiky. Odborní pedagogové a vychovatelé tak pracují se studenty často i ve večerních hodinách.

1.kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o.

Jsme soukromá škola s tradicí od roku 1992, nabízíme maturitní studium v denní, dálkové i distanční formě.

Pro absolventy ZŠ nabízíme 5 maturitních oborů, pro absolventy SOU nabízíme 1 maturitní obor. Nabízíme: individuální přístup, menší počet žáků ve třídě, praktickou výuku, elektronickou žákovskou knížku, bezpečné klima.

V roce 2014 jsme se rozšířili o základní školu.