Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Střední škola poskytuje střední vzdělávání v maturitních a učebních oborech. Maturitní obory Strojírenství a Informační technologie připravují především pro výkon odborných činností. V maturitním oboru Mechanik seřizovač je kladen důraz na programování na CNC strojích. Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů a Informatïka ve skladování jsou tříleté učební obory. Střední škola nabízí volnočasové aktivity v technické oblasti - Zábavné programování a v oblasti podnikání - Podnikání nanečisto.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, se řadí mezi víceoborové střední školy. V nabídce pro uchazeče se nachází strojírenské, elektro, IT a zemědělské obory, dále obory práce se dřevem a obory služeb. Škola nedisponuje pouze širokou nabídkou oborů, ale i variabilitou v náročnosti jednotlivých oborů. Vzdělávání je zajišťováno jak ve tříletých učňovských oborech, kombinovaných i denních, tak v oborech maturitních, tedy čtyřletých.

Vedle hlavní činnosti má škola udělenu autorizaci pro profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro tyto profesní kvalifikace u strojírenských a elektro oborů: Soustružení kovových materiálů, Zámečník, Obsluha CNC obráběcích strojů, Montér elektrických instalací a Montér slaboproudých zařízení.

Škola je aktivní i v mimoškolních činnostech. Má vlastní autoškolu a svářečskou školu, nabízí stravování a ubytování.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

Škola nabízí vzdělání: úplné střední ukončené maturitní zkouškou; pomaturitní na vlastní VOŠ

Zajímavé předměty: právo, IZS, kriminalistika, sebeobrana, střelecká příprava,…

Široké možnosti uplatnění: na VŠ, ve veřejné správě, ve speciálních orgánech silových resortů a ve složkách IZS

Během studia mohou žáci získat studijní stipendium, Průkaz zdravotníka,… Zároveň absolvují praxe a účastní se řady mimoškolních aktivit: zájmové kroužky, sportovní a vzdělávací kurzy,…

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Naše škola, založená roku 1946 (více v historie školy), sdružuje 4 součásti:


 Střední zdravotnickou školu (obor praktická sestra a obor zdravotnické lyceum), 
 Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v   denní a kombinované formě, 
 domov mládeže (80 míst), 
 školní jídelnu. 


 

Manažerská akademie - Střední odborná škola, s.r.o. Jihlava

Manažerská akademie je stabilní a perspektivní škola. Ve čtyřech studijních oborech zabezpečuje výuku kvalifikovaný pedagogický sbor interních profesorů. Disponuje kvalitním vybavením, zejména na úrovni výpočetní techniky. Každá třída je vybavena PC s multimediální projekcí. Výuka probíhá s využitím nejmodernějších technologií, včetně komunikace žáků s celým světem prostřednictvím Internetu a s využitím multimediální techniky.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

SŠPTA je v současnosti největší školou v Kraji Vysočina. Učí se zde více jak 1.300 žáků. Vznikla 1. 7. 2014 sloučením SPŠ Jihlava, SŠT Jihlava a SŠA Jihlava. Zaměřuje se na výuku strojírenských, elektrotechnických a automobilových oborů a oboru zaměřeného na IT s možností specializace na multimédia a webdesing.
SŠPTA získala v roce 2015 certifikát ISO 9001/2008, je zapojena do řady projektů OPVK, krajských projektů atd.