Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace vznikla na základě splynutí Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 s Obchodní akademií, Náchod, Denisovo nábřeží 1. 7. 2018. Nově vzniklá příspěvková organizace sídlí v ulici Pražská 931, 54701 Náchod. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.

 

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Budova zařízení se člení na část Dětského domova a na část školní (učebny-PC, výtvarná, dílny; školní družina, cvičná kuchyň, relaxační místnost) a na část společnou (jídelna, víceúčelový sálek – tělocvična). Ke společné části patří i venkovní prostory s asfaltovým hřištěm a malým bazénem s čističkou.
Možnost ubytování na internátu v domovské části budovy.

Střední odborná škola stravování Říčany s.r.o.

Naším cílem je vytvořit školu rodinného charakteru, kde se bude klást důraz na těsnou spolupráci s rodiči a pracovišti, na kterých budou žáci vykonávat praktickou výuku.

Máme pro vás připravené zajímavé provozovny na praktickou výuku a příjemné prostředí ve škole, s chápajícími vyučujícími a individuálním přístupem k žákům.

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice je státní vzdělávací zařízení s téměř 50 letou tradicí a je zařazena do mezinárodní sítě škol UNESCO.  Žákům poskytuje vzdělávání v oborech tradičních uměleckých řemesel, managementu a marketingových komunikací, informačních služeb a v oblasti gastronomie.
Jazykové a odborné znalosti si studenti rozšiřují na stážích po celé Evropě. Tyto stáže jsou financovány z evropských projektů, které škola úspěšně získává a pro žáky jsou bezplatné.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Naše škola patří k největším odborným školám v regionu. Je orientovaná především na přírodní vědy, strojírenství, elektrotechniku a logistiku. Od ostatních škol se odlišujeme ve dvou důležitých aspektech: a) preferujeme individuální a partnerský přístup k našim žákům, b) vybavením školy se řadíme mezi absolutní špičku v rámci celé ČR. Zvláštní důraz klademe na rozvoj osobnosti žáka, aby po absolvování školy mohl bez obtíží vstoupit do praxe nebo úspěšně pokračovat v dalším studiu na VŠ.

Sion High School

Při zakládání naší školy jsme byli v mnohém inspirováni americkými „High School“, pro které je typická široká škála předmětů a jejich různých úrovní s tím, že si žáci sami vybírají a nastavují, jak jednotlivé předměty, tak i jejich úroveň v jednotlivých variantách. 

Škola tak v současné době nabízí několik variant studia: - gymnázium, střední pedagogická škola, střední sportovní škola

EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.

Moderní střední škola – notebook či tablet místo hory učebnic a sešitů, e-learning a především úplně jiný přístup k výuce. Žádné diktování zápisků, ale diskuze, aktivní vyhledávání informací a tvořivá spolupráce učitelů a studentů, která všechny baví. To je EDUCAnet České Budějovice – po všech stránkách moderní gymnázium a SOŠ se zaměřením na IT. Nabízíme denní i dálkové studium.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Naše škola nabízí široké spektrum učebních i maturitních oborů. Úzce spolupracujeme se zaměstnavateli v okolí školy i v zahraničí. Žáci se mohou zúčastnit zahraničních projektů i praxí, mohou získat různá stipendia a při dobrém prospěchu řidičský průkaz zdarma nebo s výraznou slevou. Žákům maturitních oborů je na celou dobu studia poskytnut tablet nebo netbook.

Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD Znojmo, s.r.o.

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s. r. o., je škola s mnohaletou historií a tradicí. Jsme součástí družstevního systému škol zřizovatele Svazu českých a moravských spotřebních družstev, patříme mezi největší střední školy v regionu. K 30.9.2014 na naší škole studuje zhruba 790 žáků. Usilujeme o profesionalitu, sebevzdělávání, optimismus, pozitivní myšlení, smysl pro povinnost a spravedlnost, toleranci, odpovědnost, komunikativnost, kreativitu a loajalitu.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

SZŠ a VOŠZ Zlín je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Vyučuje nelékařské zdravotnické obory. Sídlí v moderní budově v blízkosti nemocnice a Domova mládeže.

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

SPŠP – COP Zlín nabízí studijní a učební místa ve strojírenském, elektrotechnickém, ekonomickém, polygrafickém a plastikářském směru vzdělávání.

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Škola zahájila svoji činnost v roce 1993 a v současné době má zařazeny ve svém programu následující obory vzdělávání:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - čtyřleté denní studium 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - dvouleté,zkrácené dálkové studium 

75-41-M/01 Sociální činnost – čtyřleté denní studium

53-41-H/01  Ošetřovatel – tříleté denní studium

Dále škola nabízí maturitní zkoušku z předmětů : pedagogika,psychologie a speciální pedagogika

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Tři školy pod jednou střechou

Na naší škole můžete získat nejen maturitní vysvědčení, ale i absolutorium na vyšší odborné škole nebo dokonce vysokoškolský diplom.

OA Tomáše Bati je jednou z nejstarších středních škol ve Zlíně - její historie sahá do 30. let. Naše škola za dobu své existence vychovala přes 14 000 absolventů, kteří nacházejí uplatnění nejen v malých a středních podnicích, ale i ve velkých akciových společnostech, peněžních ústavech, službách, veřejné správě apod.

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Střední škola oděvní a služeb Vizovice  je často nazývána "Školou krásy". Odpovídají tomu vyučované obory: Kosmetička, Kadeřník, Krejčí, Fotograf a Vlasový specialista. Studenti od prvopočátku studia úzce spolupracují
s českými i zahraničními odbornými firmami. Zúčastňují se celostátních a mezinárodních odborných soutěží, ve kterých se pravidelně umísťují na předních místech.  Absolventi školy se lehce a snadno umísťují na tuzemském i zahraničním trhu práce. 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

SOU  Valašské Klobouky má více než devadesátiletou tradici odborného vzdělávání, leží v srdci jižního Valašska, v krásném prostředí Bílých Karpat. Škola se stala střediskem vzdělanosti pro mládež i dospělé širokého regionu. Jedná se o školu komplexního typu, která zajišťuje všechny složky výuky - teoretickou, odborný výcvik, celodenní stravování a ubytování.