Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o., Litomyšl

Popis

SSOŠ TRADING CENTRE v Litomyšli je školou rodinného typu se zaměřením na  ekonomiku, management,  právo a cizí jazyky.

Škola je typická nadstandardním přístupem k výuce cizích jazyků . Nadstandard spočívá jednak v počtu týdenních hodin AJ, NJ a RJ a  dále  ve výuce odborného předmětu v cizím jazyce. Cílem je připravit studenty do praxe a vybavit je dostatečnou slovní zásobou takovým způsobem, aby mohli vést obchodní jednání se zahraničními klienty a  obchodními partnery.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Počet studentů: 85

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomické lyceum, Ekonomika a podnikání - Management obchodu, Management sportu

Přijímací řízení

Naše škola se nezapojí do pilotních jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

Rozhodujícím kritériem budou výsledky uchazeče  ze základní školy, popř. příslušného víceletého gymnázia.

Započítány budou studijní průměry za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Podrobné informace o škole

Škola s více jak dvacetiletou tradicí rodinného typu,
kvalitní výuka, odpovědný a individuální přístup  k   žákům, přátelská atmosféra a vstřícný přístup vedení školy a vyučujících, vysoká úspěšnost studentů u maturitní zkoušky, notebooky k výuce i pro soukromé účely studentů, WIFI připojení dostupné v celé škole, vysoká hodinová dotace cizích jazyků (AJ,NJ, RJ), výuka odborného předmětu v cizím jazyce, konverzace s rodilým mluvčím, mezinárodní projekty(E-twinning, Comenius, iTEC, Erasmus+), kvalitní výuka práva spojená s návštěvami soudních řízení, odborná praxe ve 3. a ve 4. ročníku ve vybraných firmách, splátkový kalendář školného, sleva ze školného při vyznamenání, možnost individuálního studijního plánu (např. pro sportovce), adaptační kurz pro 1. ročníky, poznávací zájezdy tuzemské i zahraniční, exkurze spojené s výukou, divadelní a filmová představení, přednášky ve škole, nepovinné předměty – cestovní ruch, španělský a francouzský jazyk, elektronická třídní kniha a webová aplikace pro rodiče.

  • Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o., Litomyšl
  • 570 01 Litomyšl
  • tel.: 734322314
  • e-mail: tradingcentre@lit.cz

Diskuze