Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Popis

Škola má stabilní místo  mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělávání na různých úrovních (maturitní vysvědčení, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce) v denní i dálkové formě vzdělávání.

Žákům je poskytováno prospěchové a motivační stipendium ve výši až 9 000,- Kč ročně.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/zivnostenska/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 374
Počet přihlášených: 632
Počet zapsaných: 324

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Učební obory

6551E02 Práce ve stravování Prezenční studium
2951E01 Potravinářská výroba - cukrářské práce Prezenční studium
2951E02 Potravinářské práce - pekařské práce Prezenční studium
3357E01 Dřevařská výroba - zpracování dřeva Prezenční studium
2953H01 Pekař Prezenční studium
2954H01 Cukrář Prezenční studium
3356H01 Truhlář Prezenční studium
6551H01 Kuchař - číšník, kuchař, číšník-servítka, Prezenční studium
6652H01 Aranžér Prezenční studium
6951H01 Kadeřník Prezenční studium

Maturitní obory

7241M01 Informační služby Prezenční studium
6941L01 Kosmetické služby Prezenční studium
6441L51 Podnikání Prezenční/Kombinované studium
6941L52 Vlasová kosmetika Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Všehna pracoviště školy je možné navštívit po domluvě kdykoli.

Přijímací řízení

Dle uvedených kritérií na webových stránkách.

Podrobné informace o škole

Nabídka našich oborů je velice pestrá. Některé obory se vyučují v Karlovarském kraji pouze na této škole, jiné trdiční obory mají výbornou úroveň, o čemž svědčí i četná umístění na soutěžích odborných dovedností.

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

Žáci využívají k výuce CNC stroj, moderní PC a interaktivní učebny, učebnu pro fiktivní firmy, multifunkční hřiště, škola spolupracuje se dvěma zahraničními školami, je velmi aktivní v oblasti sportu, environmentální výchovy, žáci se účastní exkurzí, turistických kurzů doma i v zahraničí, lyžařských kurzů, zahraničních odborných stáží atd. Vedení školy vytváří pro žáky optimální podmínky pro studium i pro zvládnutí mimoškolních zájmových aktivit žáků.

 

Diskuze