Dvouletá katolická střední škola Praha 8

Popis

Od 1. 9. 2019 škola mění název na Církevní střední škola Jana Boska.

Vzdělání a výchova vycházejí z křesťanských hodnot, ale víra ani příslušnost k církvi nejsou podmínkou přijetí. Školné se neplatí. Součástí školy je školní jídelna, domov mládeže pro dívky a středisko volného času.

Škola nabízí dva obory:
- tříletý učební obor Ošetřovatel, s výučním listem;
- dvouletý obor Pečovatelské služby ukončený závěrečnou zkouškou bez výučního listu.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.cssjb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/dksskarlin/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet přihlášených: 15

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Ošetřovatel Prezenční studium

Střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu

Pečovatelské služby Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Aktuálně na webu školy.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky probíhají formou motivačního pohovoru.

 

Podrobné informace o škole

Škola s 27 letou tradicí nabízí kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, čímž chce mladé lidi dobře připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu. Salesiánský styl přináší přátelské rodinné prostředí, individuální přístup i práci se skupinou.

Obor Ošetřovatel je určen pro dívky i chlapce, absolventy 9. tříd ZŠ.
Obor Pečovatelské služby je určen pro dívky i chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou, i když vycházejí z nižších ročníků ZŠ.

Diskuze