Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15

Popis

Výuku zajišťuje na dvou pracovištích - Merhautova 15 a Lipová 18 poskytuje střední odborné vzdělání zakončené maturitou, vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem a dvouleté odborné vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou. Absolventi školy mají dobré uplatnění na trhu práce.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Integrovaná střední škola, Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Řada absolventů střední školy se hlásí na vysoké školy a jsou velmi úspěšní zejména v přijímacím řízení na školy zdravotnického či přírodovědného zaměření. Nutriční asistent, Asistent zubního technika, Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka, Masér sportovní a rekondiční, Zubní instrumentářka, Laboratorní asistent.

  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15
  • Brno

Diskuze