Střední škola elektrotechniky a strojírenství Praha 10

Popis

Nabízíme studium ve směrech:

STROJÍRENSTVÍ
TELEKOMUNIKACE
ELEKTROTECHNIKA
DOPRAVA
EKONOMIKA

www.ssesp10.cz

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 180
Počet přihlášených: 180
Počet zapsaných: 180
Počet studentů: 600

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Elektrotechnik 26-41-L/01

Telekomunikační a datové sítě 26-45-M/01

Finanční specialista 63-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01

Programátor počítačem řízených strojů 23-45-L/01

Letecký mechanik 23-45-L/02

Zámečník 23-51-H/01

Nástrojař 23-52-H/01

Univerzální obráběč 23-56-H/01

Opravář letadel 23-51-H/01

Elektrikář 26-51-H/01

Sdělovací a zabezpečovací systémy 26-59-H/01

Dny otevřených dveří

7.1.2017

17.1.2017

13.2.2017

vždy od 14 do 18,00

Obory Mechanik strojů a zařízení (Letecký mechanik), Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů), Provoz a ekonomika dopravy, Strojní mechanik (Zámečník), Strojní mechanik (Opravář letadel), Nástrojař, Obráběč kovů (Univerzální obráběč) Vám představíme na pracovišti školy DUBEČSKÁ 34, Praha 10 − Strašnice, obory Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik), Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě), Ekonomika a podnikání (Finanční specialista), Elektrikář a Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy) Vám představíme na pracovišti JESENICKÁ 1, Praha 10 − Záběhlice.

Přijímací řízení

Pro všechny maturitní obory se koná povinná jednotná přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA a MATEMATIKY.

Dalším kritériem pro přijetí jsou dobré známky z 8. a 9. třídy.

Podrobné informace o škole

Proč se stát žákem naší školy:

 • Jsme školou s dlouholetou tradicí, jejíž počátky jsou datovány rokem 1952.
 • Ve výuce všech nabízených oborů máme dlouholeté zkušenosti; vzdělávací plány byly tvořeny ve spolupráci se sociálními partnery.
 • Našimi sociálními partnery je více než 30 aktivních firem a organizací, ve kterých žáci konají od poloviny 2. ročníku a ve 3. ročníku praxi, a ve kterých mohou absolventi již v době praxe dohodnout budoucí zaměstnání.
 • Absolventi dostávají k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu Europass, který zvyšuje šance na získání zaměstnání v zemích EU.
 • Škola má moderní výukovou techniku a dobře vybavené laboratoře a dílny, které připravují společně s praxemi žáky na bezproblémový přechod do praxe.
 • Budova školy v Jesenické ulici je pokryta signálem Wi-Fi.
 • Žákům elektrooborů poskytujeme možnost vykonat zkoušky z vyhlášky 50/78 Sb. Žákům strojírenských oborů umožňujeme získat svářecí průkaz pro sváření elektrickým obloukem, plamenem nebo v ochranné atmosféře.
 • Důraz klademe na přátelské ovzduší a dobré vztahy; v anketě studentů „Střední roku” skončila naše škola na 6. místě v Praze mezi 123 hodnocenými školami.
 • Učitelé se věnují všem žákům v případě potřeby individuálně a pomáhají jim překonávat případné studijní i mimostudijní problémy.
 • Naši absolventi nekončí na úřadech práce, nacházejí dobré pracovní pozice ve spolupracujících firmách.
 • Nabízíme strojírenské obory, které učíme jako jediní v Praze a jejím okolí.

Dlouholetá tradice naší školy se opírá o těsné sepětí odborného školství a podnikové sféry. Na tradici dnes navazuje moderní pojetí výuky podle školních vzdělávacích programů zajišťujících, že absolventi výuku dobře uplatní v praxi. Vedle strojírenských, telekomunikačních a elektrotechnických oborů vyučujeme i obory ekonomický a dopravní. Velkou výhodou naší školy je i její otevřenost vůči zájemcům o studium; do všech oborů se mohou žáci přihlásit, aniž by museli skládat přijímací zkoušky. Šanci tak dostávají i ti, kterým se momentálně ve studiu příliš nedaří. Výuka v prvním ročníku je společná pro všechny obory a končí takzvanými ročníkovými zkouškami, ve kterých se ukáže, jaké studijní předpoklady žák má. Podle výsledků těchto zkoušek a výsledků studia v 1. ročníku pak žáci zaměření více na teorii mohou pokračovat v oboru s maturitou, kdo je zaměřený spíše prakticky, směřuje k získání výučního listu. Vzhledem k prostupnosti oborů mají i žáci, kteří v počátku studují s určitými problémy, po absolvování tříletého učebního oboru šanci dosáhnout maturity. Škola umožňuje rovný přístup ke studiu všem uchazečům. Přijímá i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, občany Evropské unie i cizince ze třetích zemí, všem nabízíme přístup ke vzdělání za stejných podmínek. Mimopražským uchazečům škola zajistí ubytování v nedalekém domově mládeže.

 

Největší výhodou naší školy je prostupný systém, který umožňuje žákům s dobrou docházkou a zájmem o studium ukončit vždy školu úspěšně buď maturitní, nebo závěrečnou zkouškou s výučním listem. Tím je výrazně sníženo riziko neúspěchu a odchodu ze školy. I absolventi tříletých řemeslných oborů mají možnost po závěrečných zkouškách pokračovat v maturitním studiu, které je zaměřením odborných předmětů, případně odborného výcviku, velmi blízké. Škola má propracovaný systém péče o žáky s dysfunkcemi. Důraz je kladen na klidnou, příjemnou atmosféru. Významným pozitivem je i naše úzká spolupráce s mnoha strojírenskými a elektrotechnickými podniky, které nejen ve spolupráci se školou zajišťují praxi žáků, ale také nabízejí zaměstnání našim absolventům. Velmi dobrou spolupráci má škola i s Českými dráhami a společností ČD Cargo, které nabízejí našim žákům ve vybraných oborech velmi zajímavá stipendia po celou dobu studia a zároveň zaručují přijetí do pracovního poměru po absolvování školy. Díky této spolupráci a kvalitní ucelené výuce se absolventi naší školy nemusí obávat, že by nenašli uplatnění. Škola sídlí v moderní kompletně zrekonstruované budově, v níž probíhá teoretické vyučování všech oborů. Je zde také moderní jídelna a bufet, kde si mohou žáci vybrat z pestré nabídky teplých i studených jídel. Dobré je z hlediska prostředí i dopravní dostupnosti také umístění školy.

 • Střední škola elektrotechniky a strojírenství Praha 10
 • Jesenická 1, 10600 Praha
 • tel.: 222351041, 736201515
 • e-mail: info@ssesp10.cz

Diskuze