Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině 320, Praha 10

Popis

Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině, Praha 10 je státní odborná škola s tradicí ve vzdělávání v oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Je fakultní školou FEL a FBMI ČVUT v Praze. Čtyřleté denní studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Škola je CISCO ACADEMY a testovacím střediskem ECDL. Jsme jednou ze čtyř středních škol v ČR, která splnila podmínky pro testování v rámci programu ECDL Advanced.

Škola se zapojila do mezinárodní projektové spolupráce eTwinning.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.uzlabina.cz
Facebook: www.facebook.com/uzlabina
Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet studentů: 407
Počet absolventů od roku založení: 3707

Podrobné informace o škole

Ve školním roce 2018/2019 na škole studuje 407 studentů, převážně chlapců. Výuka probíhá v jedné budově, při výuce cvičení se třídy dělí na poloviny či na třetiny.

Škola nabízí tři studijní obory:

Elektrotechnika (ŠVP: Aplikovaná elektronika)

specializace od 3. ročníku:

 1. řídicí systémy
 2. inteligentní budovy

Informační technologie (ŠVP: Informační technologie)

specializace od 3. ročníku:

 • programování
 • tvorba webových aplikací
 • herní grafika
 • databázové systémy
 • kybernetická bezpečnost

Škola je na velmi dobré úrovni vybavena nejmodernější didaktickou technikou, jako jsou dataprojektory, interaktivní tabule či vizualizéry, v počítačových učebnách se pak pravidelně obměňuje hardware i programové vybavení tak, aby odpovídalo současnému vývoji v oblasti informačních technologií.

Celá škola je pokryta bezdrátovou sítí s možností připojení k Internetu.

Postupně se daří kompletně rekonstruovat jak počítačové učebny, tak učebny odborných předmětů či předmětů všeobecně vzdělávacích. Nově je otevřena odborná učebna pro výuku elektrotechnických měření a elektroniky. Svoji nezastupitelnou roli hraje i školní knihovna vybavená odbornou literaturou i beletrií, kde navíc mají studenti možnost pracovat na počítačích připojených k internetu.

Ve 2. a 3. ročníku studenti absolvují 14denní odbornou praxi. V průběhu studia se konají různé odborné exkurze, přednášky, zahraniční zájezdy, kulturní a sportovní dny apod. Třetím rokem umožňuje škola vybraným žákům absolvovat zahraniční odborné praxe.

Studenti se účastní i řady soutěží a prezentací, např. SOČ, matematické či fyzikální olympiády nebo StreTech na ČVUT v Praze.

V rámci mimoškolních aktivit studenti navštěvují sportovní, zájmové či odborné kroužky, na škole působí Klub mladého diváka. Studenti mají svůj studentský parlament.

Tradici má i fotografická soutěž i účast na různých humanitárních akcích, jako je třeba akce Postavme školu v Africe.

Studenti školy mohou získat certifikát ECDL, certifikáty IT Essentials a CCNA R&S, vyhlášku 50/78 Sb. (pouze studenti oboru Elektrotechnika), zdarma studentské licence SW v rámci Autodesk Academia Program a Microsoft DreamSpark.

Studenti se mohou zapojit do různých akcí, jako jsou adaptační program, fotosoutěž, poznávací zájezdy, odborné exkurze, kulturní a sportovní akce atd.

Každoročně pořádáme maturitní a imatrikulační ples.

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině 320, Praha 10
 • V Úžlabině 320, 100 00 Praha
 • tel.: 274 016 211
 • e-mail: info@uzlabina.cz
 • www.uzlabina.cz

Diskuze