Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Popis

Škola s dlouholetou tradicí nabízí vzdělávání zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem, absolventi učebních oborů mohou pokračovat studiem nástavbových oborů.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: ssposbrno.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pages/S%C5%A0-C…=ts
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1204
Počet přihlášených: 1631
Počet zapsaných: 842

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou

Cestovní ruch Prezenční studium
Hotelnictví Prezenční studium
Ekonomika a podnikání Prezenční studium
Fotograf Prezenční studium
Kosmetické služby Prezenční studium
Gastronomie Prezenční studium
Obchodník Prezenční studium

Střední vzdělávání s výučním listem

Aranžér Prezenční studium
Cukrář Prezenční studium
Kadeřník Prezenční studium
Kuchař-číšník Prezenční studium
Pekař Prezenční studium
Prodavač Prezenční studium
Řezník-uzenář Prezenční studium
Výrobce textilií Prezenční studium

Nástavbové studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

Podnikání Prezenční studium

Nástavbové studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

Podnikání Kombinované studium

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kosmetické služby Prezenční studium

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem

Cukrář Prezenční studium
Kadeřník Prezenční studium
Kuchař-číšník Prezenční studium
Pekař Prezenční studium
Prodavač Prezenční studium
Řezník-uzenář Prezenční studium
Výrobce textilií Prezenční studium

Dny otevřených dveří

11. 1. 2017 a 8. 2. 2017

Přijímací řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou (mimo nástavbového studia) konají přijímací zkoušky (pilotní ověřování přijímacích zkoušek).

Nástavbové studium koná přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

U ostatních oborů probíhá výběrové řízení podle prospěchu. 

Podrobné informace o škole

Naše škola se zapojuje do mezinárodních projektů, navazuje partnerské vztahy se zahraničními školami a organizuje výměnné pobyty a stáže. V oblasti zvyšování kvalifikace nabízí kurzy a zkoušky profesní kvalifikace, jež umožní absolventům získat živnostenské oprávnění nebo se přihlásit k závěrečným učňovským zkouškám v oborech, ve kterých poskytujeme vzdělání i našim žákům. Současně jsou organizovány kurzy pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své mimoprofesní znalosti a dovednosti.

Škola realizuje projekty Na kompetence společně a Rozvoj partnerství technicky zaměřených škol, účastní se projektů jiných subjektů a další projekty již ukončila a zaměřuje se na jejich udržitelnost.

  • Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
  • Charbulova 106, 618 00 Brno
  • tel.: +420 548 424 111
  • e-mail: info@ssposbrno.cz
  • ssposbrno.cz

Diskuze