Střední škola elektrotechnická Ostrava

Popis

Současnost školy

Naše škola poskytuje všechny středoškolské formy elektro-technického vzdělávání:


 denní čtyřleté s maturitou
denní tříleté s výučním listem
nástavbové denní dvouleté nebo dálkové tříleté (pro získání maturitní zkoušky pro absolventy tříletých oborů).


Současně umožňujeme jednoduchý přestup mezi maturitními a nematuritními obory (nejlépe během prvního nebo po prvním ročníku) v závislosti na studijních problémech či úspěších.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 150
Počet přihlášených: 166
Počet zapsaných: 128
Počet studentů: 512

Dny otevřených dveří

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte si prohlédnout nejmoderněji vybavené prostory pro výuku elektrotechniky. Jsme Centrum elektrotechnického vzdělávání v Moravskoslezském kraji a rádi vám představíme možnosti studia na naší škole.

Pokud si chcete naši školu prohlédnout „na živo“ a získat další informace, které jste zde nenašli, pak vám doporučujeme nás navštívit v kterémkoli z těchto termínů:

 • 26. 11. 2015         ČT – sudý            1200 – 1800 hodin
 • 10. 12. 2015         ČT – lichý           1200 – 1800 hodin
 • 21. 1. 2016           ČT – sudý            1200 – 1800 hodin
 • 18. 2. 2016          ČT – lichý           1200 – 1800 hodin

Můžete nás také navštívit kdykoliv jindy po telefonické domluvě:

 • 602 201 290, 556 205 304 Mgr. Luděk Šipula, ZŘTV
 • 556 205 223 Mgr. Lubomír Franek, ZŘPV

Přijímací řízení

Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory

Předpoklady pro přijetí:
-        splnění v den nástupu na střední školu povinné školní docházky,
-        zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
-        4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
          Školní vzdělávací program elektrotechnická zařízení
                                                         počítačové a zabezpečovací systémy
                                                         celkem …………………………………………………….. 60 uchazečů
-        4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
          Školní vzdělávací program Optik ………………………………………………………. 30 uchazečů

Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory 

Předpoklady pro přijetí:
-        splnění v den nástupu na střední školu povinné školní docházky,
-        zdravotní způsobilost pro daný obor studia. 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
-        3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
         Školní vzdělávací program Elektrikář slaboproud ………………………………. 30 uchazečů
-        3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
         Školní vzdělávací program Elektrikář silnoproud ……………………………….. 30 uchazečů

Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
-        Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu
ke studiu (doložení výučního listu).
-        Zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
-        2-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………………………………………….. 30 uchazečů

 

Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
-        Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
-        Zdravotní způsobilost pro obor studia 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.
-        Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu)
pro obor 64-61-L/51 Podnikání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
-        3-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………………………………………….. 30 uchazečů
-        3-letý nástavbový obor s maturitou 64-41-L/51 Podnikání ………………………………………………………………………. 30 uchazečů

 

 

Podrobné informace o škole

O ŠKOLE

Historie školy

První učňovské středisko v počtu asi 60 žáků bylo zřízeno v době vzniku podniku Ústřední dílny OKR v roce 1951.

V roce 1952 se vznikem pracovních záloh vzniklo Odborné učiliště SPZ č. 20 a sídlo bylo přesunuto z provozu dílen ČSD v Přívoze do Petřkovic. Teoretická výuka probíhala ve Vítkovicích. V té době se na učilišti učili profese: soustružník, elektromontér a zámečník.

V roce 1957 se zrušením pracovních záloh bylo učiliště opět převedeno pod Ústřední dílny, předchůdce dnešního BASTRA.

V následujících letech se učiliště několikrát stěhovalo hlavně z důvodu prostorových, jelikož počet žáků stoupal z 294 učňů v roce 1955 na 613 v roce 1960.

V té době byla výuka zabezpečována v prostorách učiliště v Petřkovicích, dílen v Kunčicích a dílen ve Vítkovicích na Ocelářské ulici.

V dalších letech počty žáků nadále rostly až na 1025 učňů v roce 1968. SOU získávalo další objekty, což však způsobovalo značné problémy při řízení SOU, které bylo značně roztříštěné.

V letech 1968 – 1969 dostává SOU konečnou podobu, kterou máme dodnes. Tzn., teoretická výuka byla soustředěna do areálu učiliště Na Jízdárně a v prostoru Báňských strojíren byla vyčleněna jedna hala pro dílny SOU. V polovině 80. let byly přestěhovány dílny oborů elektro z provozu 6 do budovy Na Jízdárně a rekonstruované budovy na Hlubinské ulici.

K 1. 1. 1991 došlo k další významné změně, kdy SOU bylo vyčleněno z organizační struktury BASTRA a stává se samostatným tzv. právním subjektem, příspěvkovou organizací řízenou přímo Ministerstvem hospodářství ČR.

K poslední a zároveň nejvýznamnější změně došlo k 1. 9. 1994, kdy SOU bylo přeměněno na nový experimentální typ střední školy, který v sobě soustřeďuje výhody středních odborných učilišť a středních odborných škol.

K 1. 9. 1994 byla zřízena nová příspěvková organizace Integrovaná střední škola.

Od 1. 9. 1997 došlo v rámci optimalizace sítě středních škol ke sloučení naší ISŠ s ISŠT 1. Máje a naše škola se od té doby orientuje především na obory elektro.

Od 1. 1. 2006 škola změnila název na Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace.

 Současnost školy

Naše škola poskytuje všechny středoškolské formy elektro-technického vzdělávání:

 •  denní čtyřleté s maturitou
 • denní tříleté s výučním listem
 • nástavbové denní dvouleté nebo dálkové tříleté (pro získání maturitní zkoušky pro absolventy tříletých oborů).

Současně umožňujeme jednoduchý přestup mezi maturitními a nematuritními obory (nejlépe během prvního nebo po prvním ročníku) v závislosti na studijních problémech či úspěších.

Naši nejlepší studenti mohou získat od elektrotechnických firem stipendium:

 • 2. ročník 800,- Kč/měsíc
 • 3. ročník 1000,- Kč/měsíc
 • 4. ročník 1400,- Kč/měsíc

Naši studenti se účastní odborných soutěží (Soutěž odborných dovedností, SOČ, Zelená myš, Pragoalarm-bezpečný domov, …), matematické olympiády a sportovních turnajů (stolní tenis, florbal, fotbal, volejbal, …). Soupeří nejen se žáky Ostravských a regionálních středních škol, ale i se studenty všech škol v České republice s elektrotechnickým zaměřením.

Stravování studentů je zajištěno v jídelně, která je součástí školy. Máme u nás i dobře zásobenou kantýnu, kde si žáci mohou zakoupit jídlo, pití i sladkosti.

Velkou výhodou je též poloha školy. Dostanete se k nám tramvají i autobusem. Tramvají na zastávku „Dr. Malého“

(č. 1, 2, 6, 10) nebo na zastávku „Krajský úřad“ (č. 4, 8, 9, 11, 12). Autobusem MHD na zastávku „Na Jízdárně“ (č. 50) nebo na zastávku „Gajdošova“ (č. 24, 39). Mimoostravští mohou dojíždět do blízkosti školy autobusem na Ústřední autobusové nádraží nebo vlakem na zastávku „Ostrava-Střed“.

 Školská rada

Zpráva o činnosti Školské rady ve školním roce 2010 – 2011

Školská rada pracovala v tomto složení:

 • Ing. Pavel Chejn
 • Mgr. Pavla Martincová
 • Libuše Daňová
 • Jana Hamová
 • Tomáš Horkel
 • Dita Girgašová
 • Ing. Drahoslava Knapková
 • Alois Tureček
 • Ing. Pavla Horečková – předsedkyně ŠR

Školská rada schválila:

 • Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2009-2010

Školská rada projednala a vzala na vědomí:

 • Rozbor hospodaření střední školy za rok 2010

Školská rada projednávala:

 •  stav přípravy ŠVP pro školní rok 2011-2012
 • stav přípravy nového školního řádu

Ředitel školy podal na jednáních informace o:

 •  nových trendech v elektrotechnickém vzdělávání a o probíhající projektové činnosti na škole-účasti v projektech T.I.M.E., Oko do světa, Elektrotechnická centra
 •  rozvojových programech formou prezentace
 • stavu přijímacího řízení
 •  finančních prostředcích poskytnutých krajem na výměnu oken v rámci programu revitalizace škol a finančním plánu pro rok 2011

V Ostravě 30. června 2011

Ing. Pavla Horečková

předsedkyně školské rady

Ke stažení:

Zpráva o činnosti Školské rady ve školním roce 2008/2009

Zpráva o činnosti Školské rady ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti Školské rady ve školním roce 2010/2011

Vybavení školy

Dovolte nám provést vás naší školou a seznámit vás s vybavením, které každodenně slouží našim žákům při výuce teorie i praxe. Více se dozvíte ve fotogalerii zde.

Teoretické vyučování

 • 25 učeben (všeobecné předměty)
 • 4 laboratoře elektro
 • 3 učebny výpočetní techniky
 • 1 odborná učebna fyziky
 • 2 multimediální učebny

 Odborný výcvik:

 • 6 dílen slaboproudé elektrotechniky
 • 3 dílny spotřební elektroniky
 • 2 dílny bezpečnostních systémů
 • 4 dílny silnoproudé elektrotechniky
 • 3 dílny optiků

Sport a mimoškolní činnost

 • 1 tělocvična
 • 1 posilovna
 • 1 knihovna
 • 1 internetová studovna
 • 1 jídelna s kapacitou 80 míst

Školu si můžete prohlédnout ve dnech otevřených dveří, popř. v záložce Odborný výcvik a Fotogalerie.

 

Diskuze