Střední škola technická a dopravní Ostrava - Vítkovice

Popis

SŠTD se nachází v Ostravě - Vítkovicích, na ulici Moravská v blízkosti vlakového nádraží. Nabízíme vzdělání ve tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech, zaměřených na silniční a železniční dopravu. Jsme členy sdružení regionálních škol sekce odborného vzdělávání při SAČR. V rámci odborného výcviku spolupracujeme se sociálními partnery v regionu. Ve vybraných oborech nabízíme v rámci výuky možnost získání řidičského oprávnění sk. B a C.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 366

Přijímací řízení

Přijímací řízení ve studiních oborech:

Podmínkou přijetí uchazečů je absolvování povinné školní docházky a zdravotní způsobilost ke vzdělání potvrzena lékařem. Součástí přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky formou testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky testů přizpůsobeny na základě posudku PPP. Zájemci jsou přijímáni podle bodového hodnocení, které tvoří body z přijímacích zkoušek a z průměrného prospěchu v prvním pololetí deváté třídy.

Přijímací řízení v učebních oborech:

Do učebních oborů jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončí devátou třídu ZŠ a doloží zdravotní způsobilost ke vzdělání potvrzenou lékařem. Zájemci jsou přijímáni na základě bodového hodnocení, které je tvořeno průměrným prospěchem prvního pololetí děváté třídy.

Přijímací řízení v nástavbovém studiu:

V denní i dálkové formě nástavbového studia je podmínkou přijetí výuční list uchazeče v oboru daném vyhláškou a zdravotní způsobilost doložená lékařem. Zájemci jsou přijímáni na základě bodového hodnocení, které tvoří průměrný prospěch z prvního až třetího ročníku učebního oboru.

Podrobné informace o škole

Střední škola technická a dopravní je zaměřena na vzdělávání v dopravě a v příbuzných technických oborech. Výhodou nabídky je prostupnost studijních a učebních oborů. Podílíme se na zpracování jednotného zadání závěrečných zkoušek pro obor Automechanik. Ve všech učebních oborech se závěrečné zkoušky realizují dle jednotného zadání. V současné době je výuka v učebních i studijních oborech realizována podle schválených RVP. Absolventi studijních oborů mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Studijní i učební obory jsou vhodné i pro dívky.

V loňském roce prošel celý reál školy rozsáhlou rekonstrukcí budov i vybavení. Odborné učebny jsou vybaveny moderní technikou a pomůckami, které jsme pořídili z projektů financovaných EU. V rámci těchto projektů jsme realizovali další aktivity, např. odborné exkurze, zahraniční jazykové pobyty žáků, různá školení a stáže pedagogů apod. Ve výuce využíváme moderní vyučovací metody a výukové materiály, vytvořené v rámci projektů Inovace do škol a Výukové objekty SMART Board. V praktickém výcviku škola spolupracuje se sociálními partnery v regionu a to v oblasti zajištění výuky praktického výcviku žáků i v oblasti vybavení školy učebními pomůckami. Spolupracujeme např. s ČSAD a.s., Hyundai, ArcelorMittal Ostrava a.s., SŽDC, Výtahy Ostrava a se spoustou dalších firem zaměřených na dopravu a autoopravárenství. Pro zájemce o studium se zaměřením na železnici nabízíme ve spolupráci s Českými dráhami stipendijní program ČéDés.

Pro studenty naší školy připravujeme během roku spoustu zajímavých akcí, např. odborných exkurzí, besed, výstav apod, ale i řadu sportovních akcí, např. lyžařský kurz a cyklistický kurz.

Každoročně se naše škola účastní soutěží Autoopravář junior. V roce 2014 zvítězil v celostátním kole soutěže Autotronik junior, které se konalo ve školícím centru ŠKODA AUTO, žák naší školy Martin Spálovský. V letošním školním roce se naše škola zapojila do soutěže středních škol Moravskoslezského kraje S TIPOU za tajemstvím elektronu, zaměřené na elektrotechniku. Student Jaroslav Šindel se umístil na druhém místě s výrobkem Teslův transformátor a Šimon Giemza získal cenu společnosti TIPA za detektor kovů.

 

 

 

  • Střední škola technická a dopravní Ostrava - Vítkovice
  • Moravská 2/964, 703 00 Ostrava
  • tel.: 555 503 0102
  • e-mail: sekretariat@sstd.cz

Diskuze