Obchodní akademie Ostrava - Poruba

Popis

Jsme SŠ se 110letou tradicí. Připravujeme absolventy oboru OA pro povolání v oblasti ekonomických, účetních, daňových, obchodních, administrativních, podnikatelských, finančních, marketingových, personálních, veřejnoprávních aj. činností a oboru IT pro povolání správce informačního systému, technika ICT, programátora, pracovníka PC grafiky aj. s podnikatelskými znalostmi. Odborná praxe ve firmách nebo formou zahraniční stáže v Irsku, certifikáty ECDL, projekty.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet studentů: 300

Dny otevřených dveří

12. 1. 2017

Přijímací řízení

V rámci 1. kola přijímacího řízení se bude konat jednotná přijímací zkouška formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech. 1. termín: 12. dubna 2017 2. termín: 19. dubna 2017

Konkrétní KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 31. 1. 2017. Jedním z kritérií bude prospěch na ZŠ (z Přihlášky ke studiu) s váhou ve výši přibližně 1/3. Váhu zbývajících 2/3 budou mít výsledky z testů.

Podrobné informace o škole

Jsme střední školou zřizovanou Moravskoslezským krajem. Poskytujeme bezplatně střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech 4letého denního studia obchodní akademie (pro povolání v oblasti ekonomických, účetních, daňových, obchodních, administrativních, podnikatelských, finančních, marketingových, personálních, veřejnoprávních aj. činností) a informační technologie s ekonomickým zaměřením (pro povolání správce informačního systému, technika ICT, programátora, pracovníka PC grafiky aj., a to s podnikatelskými znalostmi). Naši absolventi dosahují vysoké úspěšnosti u maturitní zkoušky a nachází pracovní uplatnění v širokém spektru pracovních pozic. 

Opakovaně  jsme získali 1. místo mezi ostravskými SŠ ve studentské anketě Střední roku 2015.  Vzděláváme aktivními metodami výuky s využíváním PC, dataprojektorů, interaktivních tabulí, audio zařízení, interaktivního 3D diaprojektoru včetně e-learningové formy učení  v prostředí Moodle. Jsme akreditovaným střediskem ECDL. Kromě tohoto mezinárodně platného certifikátu (tzv. řidičák na počítači) získávají naši studenti další certifikáty a osvědčení, např. z anglického jazyka, certifikát uživatele právního informačního systému CODEXIS,  účetního software MONEYS3, osvědčení EUROPASS. Organizujeme krajské kolo celostátní soutěže Ekonomický tým.  Jsme úspěšní v mnoha projektech, a to i evropských. Posledním takovým je  Erasmus+, který umožní našim vybraným studentům zdarma absolvovat měsíční odbornou stáž v irském Dublinu.

  • Obchodní akademie Ostrava - Poruba
  • Polská 1543/6, 708 00 Ostrava
  • tel.: 597 317 791
  • e-mail: info@oa-poruba.cz

Diskuze