Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II

Popis

Naše škola nabízí téměř 70 let vzdělání v gastronomických oborech ukončených závěrečnou zkouškou (kuchař-číšník, cukrář, pekař) a ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou (gastronomie).

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

WWW: www.soupdy.cz
Facebook: https://www.facebook.com/soupdy
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet studentů: 350

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gastronomické služby

kuchař-číšník Prezenční studium
cukrář Prezenční studium
pekař Prezenční studium

Dny otevřených dveří

15. 12. 2016 a 17. 1. 2017 vždy od 8.00 do 17.00 hodin

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení do tříletých oborů:
– žáci nekonají přijímací zkoušky
– žáci jsou přijímáni podle průměru za první a druhé pololetí předposledního úplného ročníku a první pololetí posledního ročníku (do průměru nezapočítáváme chování) až do stanoveného počtu žáků v jednotlivých učebních oborech, v případě stejného průměru rozhodují o pořadí žáka známky z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka, respektive průměr těchto známek
– při stanovení pořadí přihlížíme též k hodnocení chování

Podrobné informace o škole

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NABÍZÍ:

● bezplatné vzdělání na státní škole s dlouholetou tradicí v uvedených oborech vzdělání

● teoretickou výuku kvalifikovanými učiteli v budově školy, která je dobře materiálně vybavena (3 učebny VT vybavené moderní počítačovou a didaktickou technikou, internet k dispozici, v učebnách televize s DVD přehrávači, 1 učebna vybavená interaktivní tabulí a 3 učebny s dataprojektorem a plátnem, příjemné prostředí školního baru, nové šatny)

● výuku odborného výcviku a odborné praxe v nové a moderně vybavené budově střediska praktického vyučování Labenka (školní restaurace, školní jídelna, školní prodejna a nové školící studio), ve školním baru, a na pracovištích v Poděbradech, Nymburce, Kolíně, na zámku ve Mcelích a v Chateau Kotěra v Ratboři

● stravování ve školní jídelně, kde je provoz zajištěn restauračním způsobem, během vyučování možnost občerstvení ve školním baru

● ubytování na domově mládeže Jitřenka a dobrou dopravní dosažnost z celého regionu

● možnost zprostředkování zahraniční praxe v anglicky či německy mluvících zemích

● kurzy: barmanský, cukrářský, umělecké úpravy ovoce a zeleniny, studené kuchyně, adaptační, lyžařský (sjezdové lyže, běžky, snowboard), turistický atd.

● účast žáků na různých gastronomických, sportovních a jiných akcích, soutěžích a olympiádách (Gastro Junior, Gastro Poděbrady, Pohár blanických rytířů, atd.)

Chloubou naší školy je každoroční pořádání mezinárodní přehlídky středních odborných učilišť GASTRO PODĚBRADY. Soutěž v oborech kuchař, číšník, cukrář a barman se těší veliké oblibě jak samotných soutěžících, tak široké odborné i laické veřejnosti.

  • Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II
  • Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady
  • tel.: 314314920
  • e-mail: admin@soupdy.cz
  • www.soupdy.cz

Diskuze