Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II

Popis

Naše škola nabízí již 70 let vzdělání v gastronomických oborech ukončených závěrečnou zkouškou (kuchař-číšník, cukrář, pekař) a ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou (gastronomie). "Na srdce jsou Poděbrady, na gastronomii SOU společného stravování"

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.soupdy.cz
Facebook: https://www.facebook.com/soupdy
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet studentů: 350

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gastronomické služby

kuchař-číšník Prezenční studium
cukrář Prezenční studium
pekař Prezenční studium
gastronomie Prezenční studium

Dny otevřených dveří

kdykoli po telefonické dohodě

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení do tříletých oborů:
– žáci nekonají přijímací zkoušky
– žáci jsou přijímáni podle průměru za první a druhé pololetí předposledního úplného ročníku a první pololetí posledního ročníku (do průměru nezapočítáváme chování) až do stanoveného počtu žáků v jednotlivých učebních oborech, v případě stejného průměru rozhodují o pořadí žáka známky z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka, respektive průměr těchto známek
– při stanovení pořadí přihlížíme též k hodnocení chování

Podrobné informace o škole

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NABÍZÍ:

● bezplatné vzdělání na státní škole s dlouholetou tradicí v uvedených oborech vzdělání

● teoretickou výuku kvalifikovanými učiteli v budově školy, která je dobře materiálně vybavena (3 učebny VT vybavené moderní počítačovou a didaktickou technikou, internet k dispozici, v učebnách televize s DVD přehrávači, 1 učebna vybavená interaktivní tabulí a 3 učebny s dataprojektorem a plátnem, příjemné prostředí školního baru, nové šatny)

● výuku odborného výcviku a odborné praxe v nové a moderně vybavené budově střediska praktického vyučování Labenka (školní restaurace, školní jídelna, školní prodejna a nové školící studio), ve školním baru, a na pracovištích v Poděbradech, Nymburce, Kolíně, na zámku ve Mcelích a v Chateau Kotěra v Ratboři

● stravování ve školní jídelně, kde je provoz zajištěn restauračním způsobem, během vyučování možnost občerstvení ve školním baru

● ubytování na domově mládeže Jitřenka a dobrou dopravní dosažnost z celého regionu

● možnost zprostředkování zahraniční praxe v anglicky či německy mluvících zemích

● kurzy: barmanský, cukrářský, umělecké úpravy ovoce a zeleniny, studené kuchyně, adaptační, lyžařský (sjezdové lyže, běžky, snowboard), turistický atd.

● účast žáků na různých gastronomických, sportovních a jiných akcích, soutěžích a olympiádách (Gastro Junior, Gastro Poděbrady, Pohár blanických rytířů, atd.)

Chloubou naší školy je každoroční pořádání mezinárodní přehlídky středních odborných učilišť GASTRO PODĚBRADY. Soutěž v oborech kuchař, číšník, cukrář a barman se těší veliké oblibě jak samotných soutěžících, tak široké odborné i laické veřejnosti.

  • Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II
  • Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady
  • tel.: 314314920
  • e-mail: admin@soupdy.cz
  • www.soupdy.cz

Diskuze