Střední odborná škola LIVA s.r.o.

Popis

Motto: „Podáváme pomocnou ruku těm, kteří si chtějí doplnit střední vzdělání s maturitní zkouškou.“

Od r. založení školy 1993 se orientujeme především na vzdělávání dospělých v nástavbovém maturitním studiu v denní (2 roky) a dálkové (3 roky) formě studia. V současné době jsou to obory PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ TECHNIKA, PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA a STAVEBNÍ PROVOZ. Od roku 2008 jsme naši nabídku rozšířili i o dálkové maturitní studium (5 let) pro dospělé se základním vzděláním či nedokončenou střední školou v oborech EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (zaměření na účetnictví a účetní software) a VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST. Naši studenti si mohou volit mezi angličtinou, němčinou a ruštinou. Máme již téměř 3600 úspěšných absolventů. Více na www.livamost.cz.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborné učiliště
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 140
Počet studentů: 440
Počet absolventů od roku založení: 3560

Přijímací řízení

Přihlášky pro 1. kolo přijímáme průběžně do 20. 3. pro další školní rok. V dalším kole přijímáme přihlášky pouze pro doplnění tříd.

Do nástavbového studia (denního i dálkového) a dálkového maturitního studia se NEKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

Přihlášky přijímáme podle pořadí doručení do naplnění kapacity oboru.

Více o podmínkách přijetí ke studiu na www.livamost.cz.  

Podrobné informace o škole

Výuka dálkového studia 1x týdně odpoledne (pondělí nebo čtvrtek)
Využití ICT
Naši studenti si mohou volit mezi  angličtinou, němčinou a ruštinou
Kvalifikovaný pedagogický sbor
Přátelské vstřícné vztahy a příjemné moderní prostředí
Slevy ze školného při dobrých studijních výsledcích
Europass pro absolventy, Dobrý list komory
Informace o oborech a dění na webu školy
Přijímáme i do vyšších ročníků
Možnost pokračovat ve studiu na VŠFS v areálu

Školné v denním studiu 8.900,-Kč/rok/10 plateb, v dálkovém studiu 10.000Kč/rok/2 splátky anebo možnost měsíčních plateb

21 let zkušeností se vzděláváním dospělých - více než 3500 úspěšných absolventů

Zeptejte se na nás svých přátel a známých!

  • Střední odborná škola LIVA s.r.o.
  • Pionýrů 2806/7, 434 01 Most
  • tel.: 602476504, 476107099
  • e-mail: livamost@seznam.cz

Diskuze