Střední škola ekonomicko-podnikatelská Spektrum, s.r.o. Mladá Boleslav

Popis

Nabízíme studium na střední ekonomické škole s více jak 25letou tradicí. O žáky se stará špičkový profesionální tým učitelů, kteří mají bohaté zkušenosti s e-learningovou výukou. Díky tomu dosahují žáci nadstandardních výsledků u státních maturit.

- Komfortní výuku umožňuje moderní e-learningový systém.
- Výuka probíhá ve virtuálních učebnách se zkušenými pedagogy.
- Nemusíte nikam dojíždět, vše probíhá z pohodlí domova.
- Školu zvládnete i při zaměstnání či při mateřské dovolené.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.skolaspektrum.cz
Facebook: https://www.facebook.com/skolaspektrum.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 70
Počet přihlášených: 70
Počet zapsaných: 69
Počet studentů: 100
Počet absolventů od roku založení: 750

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Čtyřletý maturitní obor

Obchodní akademie (63-41-M/02) Kombinované studium

Dvouleté nástavbové obory pro vyučené

Podnikání (64-41-L/51) Kombinované studium
Sociální činnost (75-41-L/51) Kombinované studium

Dny otevřených dveří

Kdykoliv po předchozí dohodě. Volejte 312 312 841 nebo 775 276 037.

Přijímací řízení

Nastoupit lze i bez přijímacích zkoušek.

Podrobné informace o škole

Kombinované studium

Studium kombinuje výuku a samostudium.

Výuka probíhá po internetu ve virtuálních učebnách podle stanoveného rozvrhu hodin obvykle dva až tři dny v týdnu, pro zletilé žáky je docházka na výuku dobrovolná. Dále mohou žáci využívat konzultace, které slouží pro individuální dotazy.

Samostudium probíhá prostřednictvím e-learningového systému, kde jsou k dispozici pro přípravu učební materiály, videa, animace a cvičné testy.

Během každého pololetí budete průběžně hodnoceni na základě plnění domácích úkolů a testů. V lednu a červnu budete konat osobně pololetní zkoušky, kterými prokážete své znalosti učiva. Zkoušky se konají v Mladé Boleslavi, v Praze a při dostatečném zájmu žáků i v Přerově.

27 000 Kč za školní rok
1 000 Kč registrační poplatek

Maturita bez studia

Program nahrazující studium, při němž se nestáváte žákem školy (nesmíte být ani žákem jiné střední školy). Frekventant musí prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Prověřování probíhá formou písemných a ústních zkoušek. Účastník Maturity bez studia si vybírá z termínů zkoušek, které organizujeme pravidelně každý týden ve škole. Jak často zkoušky bude konat, si volí sám. Po složení všech prověřovacích zkoušek vás přihlásíme k nejbližšímu termínu maturitních zkoušek.

Pro přípravu ke zkouškám vám budou k dispozici e-learningové kurzy, v nichž najdete učební materiály a cvičné testy. Délka přípravy je individuální, v oboru Podnikání je maximálně jeden rok, v oboru Obchodní akademie je nejvýše dva roky. Minimální délka není stanovena. Pro delší přípravu doporučujeme kombinovanou formu studia.

54 000 Kč pro uchazeče s výučním listem
78 000 Kč pro uchazeče se základním vzděláním

Více na www.MaturitaBezStudia.cz

Diskuze