Integrovaná střední škola automobilní Brno

Popis

Integrovaná střední škola automobilní Brno patří mezi nejmodernější střední odborné školy se zaměřením na výuku autooborů, a to s téměř šedesátiletou tradicí. Školou za tuto dobu prošlo více než 20 tisíc žáků v různých automobilních oborech.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury KamNaVejšku.cz

brochure

Zaměření školy: Integrovaná střední škola, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 325
Počet přihlášených: 397
Počet zapsaných: 197
Počet studentů: 885
Počet absolventů od roku založení: 20000

Dny otevřených dveří

25. 11. 2016 od 9 - 18 hod., 26. 11. 2016 od 9 - 18 hod., 9. 1. 2017 od 8 – 18 hod., 14. 1. 2017 od 9 – 14 hod., 23. 1. 2017 od 8 - 18 hod., 30. 1. 2017 od 8 - 18 hod., 6. 2. 2017 od 8 - 18 hod., 18. 2. 2017 od 9 - 14 hod., 27. 2. 2017 od 8 - 18 hod., 6. 3. 2017 od 8 - 18 hod. 
Na základě telefonické domluvy kdykoliv. tel. 533433146-9, e-mail: sekretariat@issabrno.cz

 

Podrobné informace o škole

Dle jednotlivých oborů mají žáci možnost získat v rámci výuky řidičská oprávnění A,B,C1 a C. Pro žáky je organizována celá řada mimoškolních aktivit, zájezdy na zahraniční autosalony, odborné exkurze, seznamovací kurzy v Podhradí nad Dyjí, činnost školního sportovního klubu, vydávání školního časopisu, přístup žáků na Wi-Fi, služby školního poradenského pracoviště, promítání filmů v ojedinělém kině Kryt atd. Žáci školy pravidelně získávají přední pozice v celostátních i mezinárodních odborných soutěžích.

Škola je úspěšná v realizaci celé řady projektů, které jsou zaměřeny např. na inovaci výuky v souvislosti s rozvojem elektropohonů a alternativních pohonů vozidel, vytváření e-learningové podpory výuky, výměnné zahraniční stáže žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků a další.
Kromě hlavní činnosti se škola zabývá také realizací celé řady programů dalšího vzdělávání dospělých, z nichž za zmínku patří zejména aktivity Centra dopravního vzdělávání: školení zkušebních komisařů, řidičů profesionálů, řidičů referentů a autoškola pro veřejnost. Další odborné kurzy a školení pořádáme pro zaměstnance pojišťoven, značkové servisní sítě FIAT, pracovníky motoservisů atd. 
Škola je smluvní partner pro opravy sanitních vozů Záchranné služby JMK, které probíhají v rámci odborné praxe žáků.

  • Integrovaná střední škola automobilní Brno
  • Křižíkova 15, 612 00 Brno
  • tel.: 533433146
  • e-mail: sekretariat@issabrno.cz

Diskuze