preview

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3

Video

Škola byla založena 7. října 1921 jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva. Po dobu své existence několikrát změnila název, její zaměření však zůstávalo vždy v zásadě stejné. Jde o školu uměleckoprůmyslovou, zabývající se oblastí tvorby interiéru a užitého umění. Škola postupně sdružovala různé studijní obory, z nichž některé byly časem přejmenovávány, některé zanikly a jiné byly zřízeny.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sups.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sups.vosup/
Instagram: https://www.instagram.com/sups_zizkov/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=umbS7FwB7d8
Zaměření školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Desing herních předmětů

Interiérová tvorba

Malba a přidružené techniky

Řezbářství a restaurování dřeva

Podrobné informace o škole

Teprve v šedesátých letech se skladba oborů školy ustálila a od těch dob trvá podnes již bez významných změn. V nynější době najdeme v krásné budově architekta Františka Vahaly na Žižkově náměstí sedm uměleckých vzdělávací programů: Design interiéru, Propagační grafika, Scénografie, Tvorba pro děti, Umělecké řezbářství, Užitá malba a Výstavnictví. K nim se řadí jeden technický vzdělávací program – Nábytkářství. Studuje zde okolo tři sta padesáti studentů. Přijímáno je po deseti studentech pro každý umělecký vzdělávací program, pro vzdělávací program Nábytkářství dvacet uchazečů.

  • Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3
  • Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha
  • tel.: 226 523 305
  • https://www.sups.cz/

Diskuze