preview

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Video

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Od roku 2008 nabízí, kromě nabídky sklářských oborů také studium všeobecného Gymnázia a ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny další nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolventi sklářské školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech, ale především v malých sklářských firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné školy. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysoké škole. Jsme školou otevřenou, moderní, s dlouholetou tradicí.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://glassschool.cz/index.asp?p1=51
Facebook: https://m.facebook.com/SklarskaSkola/
Instagram: https://instagram.com/glassschoolnovybor…ink
Vimeo: https://my.matterport.com/show/?m=8mwgj4Tm9Sz
Zaměření školy: Střední odborná škola, Gymnázium, Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

82-41-N/13 TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA - 3letý studijní program zakončený absolutoriem a ziskem titulu DiS.

82-51-L/05 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA - 4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

28-58-H/01 SKLÁŘ - VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA - 3letý učební obor zakončený učňovskou zkouškou a ziskem výučního listu

82-41-M/11 DESIGN INTERIÉRU - 4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

79 -41-K/41 GYMNÁZIUM - 4leté všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Dny otevřených dveří

Dne 13. listopadu 2021 od 9.00 h do 15.00 h probíhá den otevřených dveří na všech budovách VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ A STŘEDNÍ ŠKOLY V NOVÉM BORU

PROGRAM

BUDOVA REVOLUČNÍ 500
• školní prodejna – prodej výrobků z naší školy
• školní huť – foukání skla a tvorba dřevěných forem
• sklářské dílny – možnost individuálního vyzkoušení řemesla
• uč. 211 dílny praktického vyučování – skládání origami, tvorba z polystyrenu
• ateliéry školy – talentové zkoušky nanečisto pro obory Design interiéru a Uměleckořemeslné zpracování skla
• uč. 209 dílna Design interiéru – tvoření ze dřeva a 3D tisk
• uč. 14 D1 – cvičení a hry v angličtině z interaktivních stránek 
• možnost individuální prohlídky školy

BUDOVA WOLKEROVA 316
• uč. 102 aula – zkušební testy přijímaček z českého jazyka a literatury
• uč. 103 G3 – zábavné kvízy z českého jazyka a literatury
• uč. 205 – kvízy, křížovky a zábava s němčinou
• uč. 206 – cvičení a hry v angličtině z interaktivních stránek
• uč. 207 – cvičení a hry ve francouzštině 
• uč. 220 chemie – chemické pokusy a poznávání chemie kolem nás
• uč. 305 laboratoř – mikroskopování, co se skrývá pod mikroskopem
• uč. 307 G2 – tvorba mapy v GIS
• uč. 308 G1 – zkušební testy přijímaček z matematiky
• uč. 309 PC – prezentace knihy Památky Nového Boru
• tělocvična – ukázka sportovních her a nabídka kurzů v rámci studia
• možnost individuální prohlídky školy

BUDOVA NEMOCNIČNÍ 635
• 4. patro kreslírna - výtvarné techniky, talentové zkoušky z výtvarné výchovy
• 4. patro hudebna - talentové zkoušky z hudební výchovy
• 5. patro učebna LDV - talentové zkoušky z literárně a dramatické výchovy
• tělocvična - talentové zkoušky z tělesné výchovy, nabídka kurzů v rámci studia
• možnost individuální prohlídky domova mládeže
#glassschoolnovybor #stredniskola #stredniskolanovybor #designinterieru #umeleckoremeslnezpracovaniskla #gymnazium #denotevrenychdveri #predskolniamimoskolnipedagogika

Podrobné informace o škole

Absolventi sklářské školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecnému rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech, ale především v malých sklářských firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné školy. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysoké škole. Jsme školou otevřenou, moderní s dlouholetou tradicí.

Diskuze