preview

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Video

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 (dále jen „škola”) je dnes příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. Hospodaří s finančními prostředky přidělenými z rozpočtu kraje (tzv. provozní náklady) a ze státního rozpočtu (tzv. přímé náklady výuky, přidělované podle počtu žáků), i s vlastními příjmy. Ty může získat doplňkovou – tj. hospodářskou – činností (která ale nesmí být na úkor hlavní činnosti školy). 

Škola užívá ucelený areál o rozloze 2,4 ha na předměstí Sv. Václava města Písku, komunikačně velmi dobře přístupný (bezprostřední blízkost silničního okruhu kolem města a železniční zastávky), ve kterém stojí jednotlivé budovy školy: budova střední lesnické školy s přístavbou tzv. „pavilonu”, budova vyšší odborné školy lesnické, budova domova mládeže, budova tělocvičny, budova školní jídelny s prostornou aulou. Budovy školy, pavilonu a domova mládeže jsou vzájemně propojeny krytými chodbami, takže tvoří jediný funkční celek.

Čtyři pětiny areálu školy pokrývá zeleň. Většinu z toho představuje školní arboretum – botanická zahrada specializovaná na stromy a keře, s dobře udržovanou parkovou úpravou, v roce 2008 bylo vyhlášeno kulturní památkou.

Odborná praxe a cvičení žáků se realizuje v rámci Krajského školního hospodářství  - středisko Školní polesí Hůrky (lesní hospodářský celek Hůrky o rozloze 652 ha je vzdálen od školy cca 5 km) Zde je veškeré zázemí pro praktickou výuku žáků v lesnických disciplínách, v mysliveckém a pilařském provozu.

Od podzimu 2018 pracují studenti v rámci výuky se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR od české rodinné firmy HA-SOFT, s.r.o.. Získají tak cenné odborné dovednosti, které si přímo v praxi vyzkouší na reálných příkladech.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.lespi.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/lesarnapisek
Instagram: https://www.instagram.com/lesarnapisek/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CvdWyil617Q
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Lesnictví (41-46-M/01) - 4letý maturitní obor

Lesní mechanizátor (41-56-H/01) - 3letý učební obor

Podrobné informace o škole

O založení lesnické školy se v Písku uvažovalo již 60. létech 19. století; Dr. Jan Krejčí, tehdy ředitel reálného gymnázia v Písku a Dr. Emanuel Purkyně, učitel na lesnické škole v Bělé pod Bezdězem, společně navrhli přemístit bělskou lesnickou školu do Písku a počeštit ji (v té době ještě neexistovala lesnická škola s českým vyučovacím jazykem). Zřízení lesnické školy mělo být součástí širšího záměru, pro který oba jeho navrhovatelé získali podporu významných osobností, blatenského Roberta Hilprandta a orlického Karla Schwarzenberga, to jest zřídit v Písku české přírodovědecké a kulturní středisko – „Athény českého jihu“. Tento záměr však nebyl nikdy uskutečněn (německý vliv byl velmi silný, a tak zůstalo jen u návrhu).

Podruhé oživil myšlenku zřídit v Písku lesnickou školu písecký měšťan, mlynář Karel Drahomír Skuhra, r. 1865. Ale ani jemu se ji nepodařilo prosadit……

  • Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
  • Lesnická 55, 39701 Písek
  • tel.: 382506100
  • https://www.lespi.cz/

Diskuze