preview

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

Video

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická patří k tradičním a vysoce ceněným umělecko průmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce 1920. Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství a reklamu, je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.hellichovka.cz
Facebook: https://www.facebook.com/GrafickaSkolaHe…ka/
Instagram: https://www.instagram.com/hellichovka/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfIFMq2nFdKvy75qWXeEnJQ
Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Umění
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin; Studijní zaměření: 01 propagační grafika

82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin; Studijní zaměření: 02 knižní grafika

82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin, Studijní zaměření: 03 fotografická tvorba a média

82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin; Studijní zaměření: 04 Grafická produkce a vydavatelství

82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin; Studijní zaměření: 06 restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

Softwarové aplikace a programování

Elektronik pro informační a komunikační techniku

Mechanik elektronických zařízení

Vizualizace a počítačová grafika

Bezpečnostní služby a systémy

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Podrobné informace o škole

Škola patří k tradičním a vysoce ceněným uměleckoprůmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce 1920. Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství a reklamu, je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.

Této pozici odpovídají také vynikající vzdělávací výsledky. Svědčí o nich mimo jiné množství ocenění v prestižních republikových i mezinárodních soutěžích. V posledních letech byly realizovány prestižní výstavy prací studentů školy; například ve Staroměstské radnici v Praze, na Fakultě umění Ostravské univerzity, v zahraničí v německém Henneferu a ve švédském Halmstadu, v Amsterodamu a v Londýně, v Madridu.

Pravidelně bývají práce studentů oceňovány na různých přehlídkách uměleckých a grafických škol, například v soutěžích Národní cena za studentských design, Studentský design, Grafika roku, nejkrásnější kniha roku, Czech Press Photo, Prague Photo, Trienále umělecké knižní vazby České Budějovice, Trienále ex libris Chrudim, Cena Františka Egermayera České společnosti pro jakost a další. Škola spolupracuje v rámci panevropských vzdělávacích programů s řadou škol Evropy.

Učební program je rozdělen do dvou vzdělávacích stupňů: středního, zakončeného maturitní zkouškou, a pomaturitního vyššího odborného, zakončeného absolutoriem a titulem DiS (diplomovaný specialista).

Na úrovni středního vzdělávání se žáci připravují ve výtvarných oborech Užitá fotografie, Propagační výtvarnictví, Konzervátorství a restaurátorství a v technologickém oboru Polygrafie. Ve výtvarných oborech je dbáno zejména na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků ve specifických oborových zaměřeních, s důrazem na osvojování tradičních řemeslných principů a moderních technologických postupů. Ve vzdělávacím programu Tisková a nová média oboru Polygrafie směřuje k odbornému vzdělání a orientaci ve složité struktuře grafické výroby ve všech jejích oblastech, s důrazem na moderní elektronické zpracovatelské postupy.

Na úrovni vyššího odborného vzdělávání si studenti v oboru Grafický design a realizace tiskovin specializovaným studiem prakticky osvojují komplexní spektrum činností zaměřených na propagační grafiku, knižní grafiku, fotografii a média, zpracování tiskovin a vydavatelství a reklamu.

Žáci a studentivšech oborů se velmi dobře uplatňují na trhu práce. Nacházejí zaměstnání v rozličných institucích spojených s návrhovou nebo technologickou fází zpracování, výroby nebo renovace tiskovin i v oblasti reklamní a propagační tvorby na internetu.

Škola disponuje v pěti DTP studiích, grafických a fotografických ateliérech moderními informačními technologiemi pro zpracování obrazu a textu, stroji a zařízeními pro předtiskovou, tiskovou a dokončovací fázi zpracování tiskoviny, dostatečnou kapacitou dílen pro praktickou výuku a učeben pro teoretickou výuku.

Zájemcům bude podána komplexní informace o škole na dnech otevřených dveří, na webových stránkách školy a v kanceláři školy.

Diskuze