preview

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10

Popis

Naše VOŠ patří k prvním voškám v ČR, existuje od roku 1997. Sídlí v Podskalské ulici, tedy v centru Prahy, a nabízí 4 studijní programy – Účetnictví a finance, Personální řízení, Veřejná správa a Potravinářská technologie a biotechnologie. Naši absolventi mají možnost za 1 rok dokončit bakalářské studium na partnerských oborových VŠ. Máme rádi výpočetní techniku, a proto jsou ve všech učebnách dataprojektory a počítače a na chodbách wifi.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.podskalska.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Podskalska.VOSES
Zaměření školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

SŠ TECHNOLOGIE POTRAVIN ŠVP: TECHNOLOGIE PIVA, VÍNA, LIHU A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

SŠ TECHNOLOGIE POTRAVIN ŠVP: ZPRACOVÁNÍ MOUKY, TECHNOLOGIE PEKAŘSKÝCH A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

SŠ TECHNOLOGIE POTRAVIN ŠVP: TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ

SŠ EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ŠVP: EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SŠ ANALÝZA POTRAVIN ŠVP: ANALÝZA POTRAVIN

SŠ PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM ŠVP: PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

SŠ VETERINÁŘSTVÍ ŠVP: VETERINÁŘSTVÍ

SŠ GYMNÁZIUM ŠVP: GYMNÁZIUM (S EKONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM)

SŠ dálkové TECHNOLOGIE POTRAVIN ŠVP: TECHNOLOGIE PIVA, VÍNA, LIHU A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

SŠ dálkové TECHNOLOGIE POTRAVIN ŠVP: ZPRACOVÁNÍ MOUKY, TECHNOLOGIE PEKAŘSKÝCH A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Přijímací řízení

Nemáme přijímací zkoušky, při přijímaícm řízení zohledňujeme závěrečné vysvědčení 4. ročníku a maturitní vysvědčení.

Podrobné informace o škole

Mezi učiteli a studenty jsou přátelské vztahy - přestože chceme studenty něco naučit, máme pro ně pochopení a rozumíme tomu, že musí nejen zpracovávat seminární práce, ale taky jet např. do zahraničí za poznáním i zábavou.

 

Ke studiu na VOŠ se přijímají uchazeči, jejichž předchozí studium bylo zakončeno maturitní zkouškou a kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Školní rok se dělí na dvě období − zimní a letní. Obě období každého školního roku jsou rozdělena na dobu teoretické výuky, praktické výuky (řízené odborné praxe) a období zkouškové. Klasifikace je podobná klasifikaci na vysokých školách.

Ve všech oborech se povinně studují dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je jazyk, ze kterého student na závěr studia koná absolutorium.

Výuka všech oborů VOŠ probíhá v moderně vybavených učebnách s využitím výpočetní a audiovizuální techniky. K dispozici jsou počítačové učebny, velké posluchárny i malé jazykové učebny. Ve škole je knihovna a studovna, kde mají studenti k dispozici počítače s připojením na internet, v budově je k dispozici i wifi. Stravování studentů je zajištěno ve školní jídelně. Škola může v omezené míře zprostředkovat kontakt na ubytovací zařízení v partnerských domovech mládeže v přijatelných cenových relacích.

Odbornou praxi v délce 4 měsíců během studia si student zajišťuje dle studovaného oboru a dle svých možností sám, případně mu s jejím zajištěním může pomoci škola. Odborná praxe může být organizována i během letních prázdnin. Od roku 2016 ji studenti mohou částečně absolvovat také prostřednictvím zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+. Krátkodobé i dlouhodobé mobility jsou realizovány zejména v Itálii, Portugalsku, Německu.

Absolventi VOŠ zastávají především pozice středního managementu v mnoha firmách, řada z nich úspěšně pokračuje ve studiu na VŠ.

Studium na VOŠ je tříleté, ukončuje se absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Úspěšným absolventům škola vydává také Europass − dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce.

V současné době je možné studovat v denní formě obory Účetnictví a finance a Personální řízení.
 

Označení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.").

  • Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10
  • Podskalská 10, 128 46 Praha
  • tel.: 221 595 444
  • https://www.podskalska.cz/

Diskuze