preview

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Popis

Střední odborné školství v Moravských Budějovicích má mnohaletou tradici, která byla v minulosti zastoupená školami Středního odborného učiliště zemědělského a Středního odborného učiliště strojírenského. K 1. lednu roku 2003 došlo ke sloučení těchto dvou středních odborných učilišť a vznikla nová organizace s názvem Střední odborné učiliště řemesel a služeb Moravské Budějovice. Od 1. 1. 2004 došlo ještě ke sloučení se Středním odborným učilištěm lesnickým Lesonice. Od 1. 7. 2006 byl název změněn na Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice. Sloučením těchto tří škol vznikla současná podoba školy, která připravuje chlapce a dívky na budoucí povolání pro firmy v regionu.

Střední škola zajišťuje komplexní přípravu žáků v učebních a maturitních oborech, včetně nástavbového maturitního studia pro absolventy učebních oborů s širokým zaměřením, jak v oblasti služeb, tak i v tradičních řemeslech. Teoretické vyučování probíhá v budovách Tovačovského sady 79, kde zároveň sídlí i vedení školy a Dobrovského 10. Škola je moderně vybavena odbornými učebnami s audiovizuální technikou a s připojením k internetu – jazykové učebny, učebny elektro, počítačové učebny. Podle zaměření oboru mají žáci možnost získat buď bezplatně v rámci osnov oboru, nebo ostatní žáci za výhodnější ceny: řidičské oprávnění skupin, svářečské kvalifikace, barmanský kurz a oprávnění § 5 vyhlášky 50/1978 Sb. Všichni žáci mají možnost stravování ve školní jídelně a pro dojíždějící žáky je zde možnost ubytování v domově mládeže. V rámci výuky se uskutečňuje řada akcí, které přispívají jak k odbornému, tak i všeobecnému přehledu žáků (exkurze do firem, na odborné výstavy, soutěže apod.).

Odborný výcvik je zajištěn převážně na vlastních pracovištích v Moravských Budějovicích, a to Chelčického 316 a K Háji 683. V rámci plnění učebních osnov odborného výcviku zajišťují žáci některé služby pro veřejnost: opravy vozidel, přípravu vozidel na STK, opravy zemědělských strojů, strojní obrábění, instalatérské práce, zámečnické práce a elektro-montážní práce. Žáci vyšších ročníků učebních oborů jsou umísťováni na praxi v místních firmách a provozovnách, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje. Zde žáci získávají další pracovní zkušenosti v oboru a v řadě případů i jisté pracovní nabídky po ukončení vzdělávání. Za produktivní práci v rámci odborného výcviku a v externí praxi dostávají žáci finanční odměnu dle platných předpisů. Na vybraných oborech mají žáci možnost při splnění prospěchových kritérií získat motivační stipendia.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ssrs.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ssrscz
Instagram: https://www.instagram.com/ssrscz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (39-41-L/02)

Mechanik seřizovač (23-45-L/01)

Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02)

Instalatér (36-52-H/01)

Kuchař - číšník (65-51-H/01)

Obráběč kovů (23-56-H/01)

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

Ošetřovatel (53-41-H/01)

Automechanik (23-68-H/01)

Zámečník (23-51-H/01)

Opravářské práce (41-55-E/01)

Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01)

  • Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
  • Tovačovského sady 79, 67602 Moravské Budějovice
  • https://www.ssrs.cz/

Diskuze