preview

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha

Video

Nabízíme moderní technologie ve vzdělávání, praxi v reálném prostředí smluvních firem, motivační programy pro žáky od společnosti Metrostav a. s. a Auto Jarov, s jistotou zaměstnání po vyučení, obory s modulovým vzděláváním s výrazným posílením praxe v závěrečném ročníku. Nabízíme žákům zdarma účast na exkurzích, zahraničních stážích, v zájmových kroužcích, odborných a sportovních soutěžích. Lze získat řidičské oprávnění, svářečské průkazy, certifikáty ECDL a školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pro žáky je v budově školy zajištěno stravování, široké sportovní vyžití (plavecký bazén, sportovní hala, venkovní hřiště s umělým trávníkem, posilovna, tenisový kurt, sauna), ordinace praktického a zubního lékaře. Domov mládeže nabízí ubytování mimopražským žákům. Žáci mohou využívat služeb kariérového poradenství a školního psychologa.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zelenypruh.cz
Facebook: https://www.facebook.com/stredniskola/
Instagram: https://www.instagram.com/akademie.remes…ha/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s-g7POrRqLs
Zaměření školy: Učiliště, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Autoelektrikář

Elektrikář - silnoproud

Instalatér

Malíř a lakýrník

Mechanik opravář motorových vozidel

Montér suchých staveb

Podlahář

Strojní mechanik

Strojník

Tesař

Truhlář

Zedník

Podlahářské práce

Stravovací a ubytovací služby

Strojírenské práce

Autotronik

Mechanik instalatérských a elektrotech. zařízení

Mechanik seřizovač

Stavebnictví - Příprava a realizace staveb

Nábytkářská a dřevařská výroba

Provozní elektrotechnika

Provozní technika

Stavební provoz

Dny otevřených dveří

7. 1. 2023 (sobota): od 9:30 hodin do 11:30 hodin
19. 1. 2023 (čtvrtek): od 15:00 hodin do 17:30 hodin
28. 1. 2023 (sobota): od 9:30 hodin do 11:30 hodin

Podrobné informace o škole

Akademie řemesel Praha je střední odborná škola pro získání perspektivního technického vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení) se zaručeným uplatněním absolventa na současném trhu práce s možností dobrého finančního výdělku. Během studia lze získat motivační a prospěchové stipendium.

 

Perspektivní 4leté maturitní obory

● Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (ve 3. ročníku možnost získání výučního listu v oboru instalatér)

● Autotronik zařízení (ve 3. ročníku možnost získání výučního listu v oboru automechanik nebo autoelektrikář)

● Mechanik seřizovač CNC strojů ((ve 3. ročníku možnost získání výučního listu v oboru obráběč kovů)

● Stavebnictví - Příprava a realizace staveb

Žádané 3leté obory s výučním listem

● Elektrikář – silnoproud ● Instalatér ● Podlahář ● Mechanik opravář motorových vozidel ● Autoelektrikář ● Strojník ● Malíř-lakýrník ● Strojní mechanik ● Tesař ● Truhlář ● Zedník ● Montér suchých staveb

Máme zkušenosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních E oborech

● Strojírenské práce ● Podlahářské práce ● Stravovací a ubytovací služby

Možnost zkráceného studia pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním v jiném oboru v denní i dálkové formě.

Nabídka nástavbového studia v denní i dálkové formě pro každý vyučovaný učební obor na škole.

Celá školní vzdělávací nabídka je navzájem prostupná a zaměřuje se na individuální přístup k žákovi.

Diskuze