preview

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava

Popis

Naše Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě patří se svou více než šedesátiletou tradicí k nejstarším odborným školám v Opavě. Její původní ryze technický profil se zaměřením na obory strojírenské a elektrotechnické byl v devadesátých letech rozšířen o uměleckoprůmyslové obory a perspektivní obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačové sítě a programování.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sspu-opava.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/sspuopava
Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Střední uměleckoprůmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 84
Počet studentů: 329

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN

82-41-M/08 DESIGN HRAČEK

Podrobné informace o škole

Všechny studijní obory jsou zakončeny maturitou a jejich absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Bližší údaje naleznete na našich www stránkách http://www.sspu-opava.cz 

 

SOUČASNOST VE ZNAMENÍ TECHNICKÝCH
A UMĚLECKÝCH OBORŮ

V roce 1993 byla škola rozšířena o umělecké obory (průmyslový design, grafický design a tvorba hraček a herních předmětů) a v roce 1997 o obor informační technologie. Tato skladba oborů přetrvává až do současné doby a nabízí inspirativní propojení technického uvažování strojařů a informatiků s kreativním přístupem umělců.

O absolventy všech oborů je zájem, o čemž svědčí opakovaně získané ocenění v projektu Škola doporučená zaměstnavateli v rámci Moravskoslezského kraje. Získané znalosti a dovednosti uplatňují naši studenti nejen v praxi, ale i v navazujícím studiu na vysokých školách různého zaměření. Významných úspěchů dosahují rovněž v regionálních i celostátních soutěžích a svými projekty, realizovanými návrhy nebo výstavami se podílejí na společenském a kulturním životě Opavska.

Postupně se modernizuje vybavení školy, zejména díky projektům podporovaným krajem i Evropskou unií. V posledních letech tak vznikly kupříkladu špičkově vybavené učebny mechatroniky, počítačových sítí nebo robotiky. Škola velmi úzce kooperuje s regionálními firmami v rámci programu Naše škola, ve spolupráci s jazykovou školou Hello umožňuje žákům získání mezinárodních certifikátů z angličtiny a vybraní studenti mohou od roku 2018 absolvovat stáž v Irsku nebo Velké Británii.

 

Diskuze