preview

Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o. Praha 4

Popis

Škola se nachází v blízkosti konečné stanice metra Háje, v příjemném a klidném prostředí na okraji Milíčovského lesa. Tato rozsáhlá přírodní rezervace zajišťuje vynikající zdravé a estetické prostředí. Budova školy byla rekonstruovaná. Vybavení školy je neustále průběžně modernizováno. V areálu školy jsou situovány tělocvičny, školní hřiště a jídelna.

 

 

Tradice školy

Škola zahájila výuku 1. 9. 1992 a má se zajišťováním vzdělání v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, informatiky a ekonomiky dlouholetou tradici.

 

Vybavení školy

Budova školy je klasická školní budova. Ve škole je kromě kmenových učeben jazyková učebna, počítačová učebna, multimediální studovna a knihovna. Třídy jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem, který odpovídá normám EU. Všechny kabinety vyučujících jsou vybaveny novým nábytkem.

 

Výpočetní techniku využívá škola ve výuce od svého vzniku, a tudíž má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Tomu odpovídá i současné nadstandardní vybavení technikou ICT srovnatelné s evropskou úrovní. Škola byla po provedené rekonstrukci nově vybavena moderní technikou.

K dispozici je:

  • 70 počítačů s 24“ LCD monitory a 32 notebooků HP s nabíjecí stanicí
  • 7 interaktivních tabulí
  • 7 dataprojektorů

Každá z učeben školy je vybavena vlastním řídicím počítačem, datovým projektorem a interaktivní tabulí.

Tím jsou všechny naše učebny plnohodnotným multimediálním centrem výuky a vzdělávání!

Během studia pracuje každý student samostatně na počítači v operačním systému Windows 10 se softwarem Microsoft Office 2016,(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), MS Teams a Office 365 pro výuku online, případně dalším specializovaným softwarem jako např. Microsoft SharePoint nebo Microsoft Project. Všechny počítačové učebny jsou vybaveny programem Vision, který vytváří audiovizuální didaktickou síť, což představuje vynikající učební pomůcku. Do sítě jsou zapojeny i tři laserové barevné tiskárny s oboustranným tiskem, na nichž si studenti tisknou svoje práce.

Žáci mají obdobné počítače k dispozici i ve studovně. Všechny počítače jsou připojeny k internetu po dobu provozu školy.

Veškerá technika slouží ke zvýšení úrovně znalostí a vědomostí žáků a jejich praktických znalostí. Účelem je připravit žáky ke zdárnému ukončení studia na střední škole, k úspěšnému vstupu na vysokou školu nebo na dobré uplatnění v podnikání nebo zaměstnání.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.podnikakademie.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Diskuze