preview

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.sso.cz/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Cestovní ruch 65-42-M/02

Obchodník 66-41-L/01

Ekonomika a podnikání; ŠVP Obchodně-podnikatelská činnost 63- 41-M/01

Aplikovaná chemie; ŠVP Farmaceutická technologie 28-44-M/01

Podnikání (nástavbové studium) 64-41-L/51

Fotograf 34-56-L/01

Kosmetické služby; ŠVP Kosmetička 69-41-L/01

Prodavač 66-51-H/01

Pekař 29-53-H/01

Výrobce potravin; ŠVP – Pivovarník 29-51-H/01

Kadeřník 69-51-H/01

Aranžér 66-52-H/01

Cukrář 29-54-H/01

Podrobné informace o škole

Historie školy

Naše novodobá historie sice prochází pouze třetím desetiletím, ovšem navazuje na dědictví obdobné školy, jež si získala v téže budově slušnou reputaci již v předválečném čase.

Po celou dobu prochází škola postupnými etapami modernizace a zkvalitňování studijního prostředí. Škola tak patří k těm nejmoderněji vybaveným středním školám v regionu.

Až do roku 1988 neexistovala v centru jižních Čech střední škola, která by připravovala budoucí pracovníky státního obchodu. Tehdy padlo dobré rozhodnutí vybudovat v Českých Budějovicích jako přirozeném centru obchodu a podnikání bývalého Jihočeského kraje odpovídající monotypní školu.

Ve skromnějších podmínkách vzniklo roku 1989 v Lipenské ulici Střední odborné učiliště obchodní. Tam však dlouho nepobylo, neboť jeho vedení se muselo zakrátko vyrovnat s restitučními nároky Kongregace sester nejsvětější svátosti. Zařízení bylo přestěhováno do budovy v Husově ulici, číslo 9, která již od počátku tohoto století hostila adepty podnikání spojené s obchodem.

Nutno podotknout, že změna sídla školy posunula věci k lepšímu. Husovu ulici obklopuje několik středních škol a několik vhodných ubytovacích a stravovacích zařízení. Navíc se škola nachází v centru Českých Budějovic a je hladce dostupná prostředky hromadné dopravy.

V roce 2006 byl změněn název školy na Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9. Absolventi zde mohou dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem.

Od 1. 7. 2017 dochází k sloučení dvou příspěvkových organizací, Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 a Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Kněžskodvorská 33A, v jednu instituci. Vzniká tak Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 s velmi širokou nabídkou studijních i učebních oborů. Od 1. 9. 2019 dochází ke změně názvu školy na Střední škola obchodní , České Budějovice, Husova 9

Škola, jejíž ředitelkou je od 1. 8. 2002  Mgr. Jarmila Benýšková, má regionální působnost a může se pochlubit stabilizovaným pedagogickým sborem, nadstandardním technickým zázemím a jak dokládají objektivní statistické ukazatele úspěšným uplatněním absolventů v obchodní praxi.

Mnozí z našich žáků se posléze věnují podnikatelské činnosti, někteří se dále vydávají na vysoké školy nebo vyšší odborné školy a dokonce získávají v zahraničí zkušenosti blízké jejich oboru…

Diskuze