preview

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

Popis

Stavebnictví je krásným technickým oborem, který tvůrčí činností zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí.
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára je pojmem v odborném školství a je známa široké veřejnosti. Studovali v ní a studují celé generace – dědeček, syn a vnuk.
Dává absolventům dobré odborné základy a vykazuje dlouhodobě vynikající výsledky ve vzdělávání.
Studenti jsou úspěšní v praxi i při absolvování dalšího studia na technických univerzitách.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.spsgocar.cz
Facebook: http://www.facebook.com/spsgocar
Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 180
Počet přihlášených: 411
Počet zapsaných: 185
Počet studentů: 650

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Architektura a interiérový design

Pozemní stavitelství

Stavitelství a architektura

Dny otevřených dveří

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol připravujeme tematicky zaměřené projektové dny. Během návštěvy se účastník zapojí do života naší školy a seznámí se nejen s jejím prostředím, ale také s 4 letým studijním oborem Stavebnictví, který má 3 odborná zaměření: Pozemní stavitelství, Stavitelství a architektura, Architektura a interiérový design. Tato zkušenost mu umožní lépe se rozhodnout při volbě budoucího studia na střední škole.

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku denního studia oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Vybírat můžete ze tří odborných zaměření oboru:

 • Pozemní stavitelství
 • Stavitelství a architektura
 • Architektura a interiérový design

Podrobné informace o škole

Studenti získají vědomosti, dovednosti a schopnosti, jež jim umožní najít široké uplatnění v povolání stavební technik v těchto oblastech:

 • příprava staveb, příprava a realizace investic a engineering
 • projektant se znalostí BIM technologií a projektování v CAD systémech
 • při provádění staveb, adaptací a rekonstrukcí budov jako mistr nebo stavbyvedoucí
 • ve správních institucích jako referent státní správy a samosprávy
 • ve stavebních laboratořích a zkušebnách
 • v marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků

Po pěti letech praxe lze vykonat autorizační zkoušku, která opravňuje absolventa k samostatnému podnikání (projektová činnost a provádění staveb, jejich změn a odstraňování) nebo k výkonu řídící funkce ve stavebních firmách nebo v projektových organizacích. Stavební firmy projevují o absolventy trvalý zájem. Na bezproblémovém uplatnění se podílí také široké spektrum činností, které absolvent dokáže vykonávat. S maturitním vysvědčením získává Europass, který mu zajišťuje lepší uplatnění na trhu práce i mimo území České republiky.
Pokračování studia na vysoké škole (stavební, architektury nebo ekonomické) je logickou životní činností úspěšných absolventů.

 • Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3
 • Družstevní ochoz 3, 14000 Praha
 • tel.: 261 212 572
 • http://www.spsgocar.cz

Diskuze