preview

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace

  • Hostovského 910, 54931 Hronov
  • Tel.: 491485048

Popis

V roce 2018 došlo ke spojení těchto tří škol pod společný název Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická. O rok později, 1. září 2019, byl společný název změněn na Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace. V roce 2022 byl ukončen provoz školy v Červeném Kostelci a obory přesunuty do Velkého Poříčí. Hlavními cíli současné školy, využívající ke své výuce budovy v Hronově a Velkém Poříčí, je vychovávat samostatně uvažující mladé lidi s jasnými představami o své budoucnosti.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 165
Počet přihlášených: 174
Počet zapsaných: 117
Počet studentů: 295

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Centrum elektrotechnických a strojírenských technologií Hronov

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Prezenční studium
23-41-M/01 Strojírenství Prezenční studium
23-52-H/01 Nástrojář Prezenční studium
26-41-M/01 Elektrotechnika Prezenční studium
26-51-H/01 Elektrikář Prezenční studium

Centrum propagační tvorby, polygrafie a oděvní tvorby VELKÉ POŘÍČÍ

82-41-M/05 Grafický design Prezenční studium
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Prezenční studium
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích Prezenční studium
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích Prezenční studium
66-52-H/01 Aranžér Prezenční studium
69-51-H/01 Kadeřník Prezenční studium
31-58-H/01 Krejčí Prezenční studium
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Prezenční studium

Přijímací řízení

Uchazeči o čtyřleté studium absolvují povinné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Letos v rámci pilotního ověřování MŠMT prostřednictvím centrálně zadaných testů. Dalším kritériem jsou výsledky ve druhém pololetí osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy ZŠ, známky z chování a výsledky ze soutěží na ZŠ.

Uchazeči o tříleté studium povinné přijímací zkoušky nemají. Kritériem pro přijetí jsou výsledky ve druhém pololetí osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy ZŠ, známky z chování a výsledky ze soutěží na ZŠ.

Podrobné informace o škole

Škola je díky aktivitě zaměstnanců a prostředků z grantů EU neustále modernizována. Zaměření oborů je přizpůsobováno potřebám zaměstnavatelů v regionu, díky tomu je o absolventy v poslední době vzrůstající zájem. Ve spolupráci s firmami se rozjíždí pobídkové a motivační aktivity s cílem maximálně kvalitně připravit žáky pro budoucí povolání. Jen kvalitně připravení absolventi se mohou ucházet o náročné a dobře placené povolání. Přijďte se k nám podívat.

www.facebook.com/SPSHRONOV

  • Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace
  • Hostovského 910, 54931 Hronov
  • tel.: 491485048

Diskuze