preview

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

  • Vranovská 65, 614 00 Brno
  • Tel.: 545 544 411

Popis

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65, je jediná střední škola s chemickým zaměřením v Jihomoravském kraji. Její historie se píše již od roku 1951. Studium je nabízeno ve třech oborech: Aplikovaná chemie, Analýza potravin a Přírodovědné lyceum. Všechny obory denního studia jsou čtyřleté a ukončené maturitní zkouškou.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet přihlášených: 288
Počet studentů: 491

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná chemie 28-44-M/01 analytická chemie

Aplikovaná chemie 28-44-M/01 farmaceutické substance

Aplikovaná chemie 28-44-M/01 chemická technologie

Aplikovaná chemie 28-44-M/01 ochrana životního prostředí

Analýza potravin 29-42-M/01

Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

Přijímací řízení

Na základě § 60, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel Střední průmyslové školy chemické, Brno, Vranovská 65 hodnotí uchazeče podle:

    znalostí uchazeče vyjádřenými výsledkem přijímací zkoušky (zkouška bude realizována formou testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura)
    znalostí uchazeče vyjádřenými hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
    zájmu o obor

Další informace viz www.spschbr.cz

 

Podrobné informace o škole

SPŠCH je moderně pojatou školou s rodinnou atmosférou, kterou navštěvují studenti nejen z Brna a jeho blízkého okolí, ale prakticky z celé Moravy a Čech. Během studia získávají žáci teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v odborné praxi i při studiu na vysokých školách. Škola nabízí také bohaté sportovní i kulturní aktivity.

  • Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
  • Vranovská 65, 614 00 Brno
  • tel.: 545 544 411

Diskuze