preview

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Popis

Zengrovka – měj budoucnost ve svých rukou.

Zengrovka je moderní škola, o jejíž absolventy je mezi zaměstnavateli velký zájem. Je považována za centrum technického vzdělávání na Ostravsku. Škola spolupracuje s Národním strojírenským klastrem, Hospodářskou komorou a řadou zaměstnavatelů (ERWIN QUARDER CZ, TIMETAL, AXIS TECH, Huisman Konstrukce, ITT Holding CR, Maxion Wheels Czech, TATRA TRUCKS, KES s.r.o., Víktovické slévárny, Vaněk strojírenská výroba, Vítkovice Steel a.s., Tavesco s.r.o., Liberty Ostrava a.s., V-NASS a.s., Weppler CZECH, Hyuindai Mobis aj.) Výuka probíhá v kmenových, počítačových a jazykových učebnách, technologických a automatizačních laboratořích, přírodovědné učebně, laboratoři virtuální reality a robotiky, ve školních dílnách, tělocvičně, školním hřišti a v dalších odborných učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s kvalitním softwarem a s připojením na internet. Ve výuce se pracuje s audiovizuální technikou. Předností vzdělávání jsou texty v elektronické podobě vytvořené samotnými učiteli školy. Škola žákům nabízí zájmové kroužky (CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, vedení fiktivní firmy, aj.), doučovací a přípravné kurzy, sportovní kroužky. V posledních letech se výrazně zvyšuje poptávka po absolventech strojírenských a technických oborů. Podle údajů Úřadu práce ČR nezůstávají v jejich evidenci nezaměstnaných žádní absolventi Zengrovky. Více než 80% absolventů po ukončení školy pokračuje ve studiu na vysoké škole různého zaměření (např. strojírenství, letectví, doprava, elektrotechnika, ekonomika, stavebnictví, pedagogika aj.), vyšších odborných školách či pokračuje studiem v zahraničí. Škola je koordinátorem pro práci s nadanými žáky. Kvalita vzdělávání je zaručena více jak stoletou historií školy.

Bo Zengrovka žije!

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Facebook: https://www.facebook.com/spsVitkovice/
Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Strojírenství

Strojírenství – Výpočetní technika Prezenční studium
Strojírenství – Automobilní technika Prezenční studium
Strojírenství – Robotika Prezenční studium

Ekonomika a podnikání

Management ve strojírenství Prezenční studium

Mechanik seřizovač

Obráběč kovů

Mechanik seřizovač – mechatronik a obráběč kovů Prezenční studium

Obráběč kovů (učební obor)

  • Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
  • Zengrova 1, 70300 Ostrava
  • tel.: 552304232
  • e-mail: sekretariat@spszengrova.cz

Diskuze