preview

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Popis

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace,  je největší zahradnickou školou v Jihomoravském kraji a významnou střední zahradnickou školou v ČR.
Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Jako centrum zahradnického vzdělávání poskytuje Střední zahradnická škola Rajhrad veřejnosti širokou nabídku vzdělávacích a jiných zahradnických služeb. Vzdělávací programy  na sebe vzájemně navazují a žáci si mají možnost vybrat
z široké a přitom ucelené nabídky. Velkou výhodou je prostupnost, tzn., že žáci mohou v průběhu studia snadněji měnit zvolený obor vzdělávání tak, jak to odpovídá vývoji jejich potřeb a schopností.

Naše škola má bohatou a dlouholetou tradici. Úzce spolupracuje ze zahradnickými školami v rámci  EU. Naši žáci se pravidelně zúčastňují evropského šampionátu mladých zahradníků, domácích i zahraničních odborných praxí u významných zahradnických firem a studijních pobytů v rámci vzdělávacích projektů EU Erasmus+. Získané zkušenosti zvyšují kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, tím i výsledků žáků, a zvyšují možnosti jejich uplatnění na našem i evropském trhu práce.

Od roku 2007 vyučujeme studijní obor Ekologie a životní prostředí. Řada našich absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole a pracuje pro životní prostředí. Zapojili jsme se do mezinárodního programu EKOŠKOLA, který v ČR koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Škola je taktéž známá jako jedna z mála vzdělávacích institucí v oblasti středních škol, zabývajících se opomíjenou pedagogickou prací s žáky se specifickými poruchami učení. Pro zkvalitnění odborného růstu našich žáků byla založena
v areálu školy na základě výzvy WFRS (Světová organizace růžařských společností) Národní genofondová kolekce růží, v které je shromážděno zatím cca 200 českých odrůd.

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme absolventům základních škol tří a čtyřleté obory vzdělání a obor denního nástavbového studia. V našem vzdělávacím portfoliu nabízíme zájemcům také možnost dalšího vzdělávání ve zkráceném studiu v oboru vzdělání Zahradník a Zahradnictví a získat tím další maturitní vysvědčení či výuční list. Pevně věřím, že si z naší vzdělávací nabídky vyberete obor, který Vás zaujme
a ve kterém najdete uplatnění. Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří významné zahradnické, zemědělské a energetické firmy, státní správa
a samospráva.

Ve školním roce 2021/2022 byl otevřen nový čtyřletý studijní obor s maturitou Přírodovědné lyceum.

Abyste se k nám mohli podívat a na vlastní oči se přesvědčit, posoudit a porovnat, organizujeme pro širokou veřejnost prezentační akce, v rámci kterých se mohou případní zájemci o studium dozvědět podrobné informace.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.skolarajhrad.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/strednizahradni…rad
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Zahradnictví

Diskuze