preview

Střední odborná škola logistických služeb, Učňovská, Praha

Video

POSKYTUJEME KVALITNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ S ŠIROKÝM UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE

UČÍME PRAKTICKY

UČÍME MODERNĚ

KLADEME DŮRAZ NA VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ

NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

 

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.sosls.cz
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/sosls/
Youtube: https://www.youtube.com/@stredniodbornaskolalogisti1761
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

37-42-M/01 Logistické a finanční služby (finanční služby)

37-42-M/01 Logistické a finanční služby (logistické služby)

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Podrobné informace o škole

Kdo jsme?
 

Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí. Naše historie se začala psát již v roce 1952. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

POSKYTUJEME KVALITNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ S ŠIROKÝM UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE

Vzdělávací nabídkou koncepčně reagujeme na požadavky trhu práce a sociálních partnerů. Pro nabízené obory jsme zpracovali tři vzdělávací programy, které vychází z požadavků praxe a směřují k tomu, aby absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexní úkoly v oblasti dopravy, přepravy, logistiky, ekonomiky, bankovnictví a poštovnictví a pro potřeby podnikání se obeznámil se základní problematikou.

Oblast vzdělávání podporuje naše dlouhodobá spolupráce se Svazem spedice a logistiky České republiky a členství v Asociaci středních škol ICT.

NABÍZÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ
 

Disponujeme dvanácti kmenovými učebnami, což zaručuje spíše komorní prostředí, možnost užší interakce mezi učiteli a studenty a navození přátelské atmosféry.

UČÍME PRAKTICKY

Praktická výuka probíhá formou simulace reálného pracoviště v učebnách školy. Takto získané odborné kompetence může absolvent uplatnit ihned po nástupu do pracovního procesu bez dalšího zapracování. Studenti se podle svého zaměření učí pracovat např. s programy POHODA, APOST, JERID a SPED, jejichž zvládnutí je předpokladem pro budoucí uplatnění v logistických a finančních organizacích. Absolventi dopravního oboru získají navíc řidičské oprávnění skupiny B.

Spolupracujeme s mnoha partnerskými firmami, kde studenti absolvují odborné praxe a následně mohou nalézt rozsáhlou oblast profesního uplatnění.

UČÍME MODERNĚ

Využíváme specializované a dobře vybavené učebny pro praktickou výuku, učebny výpočetní techniky a cizích jazyků, multimediální posluchárnu a novou studovnu s Wi-Fi připojením. Kvalitu výuky podporuje užívání mnoha moderních technologií, např. počítačů s internetovým připojením, dataprojektorů, interaktivní tabule, speciálních tiskáren a snímacích tužek. 

Pro tělovýchovu využíváme dvě tělocvičny, posilovnu, bazén, sál na stolní tenis, tři venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhu.

KLADEME DŮRAZ NA VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ

Jazykové vzdělávání podporuje povinná výuka dvou světových jazyků promyšleně doplňována dalšími aktivitami, jako jsou prezentace práce v cizím jazyce při projektových dnech školy, veletrh pracovních příležitostí v cizím jazyce, zahraniční poznávací zájezdy s ubytováním přímo v rodinách, návštěva divadelních představení v anglickém jazyce apod. Lepšímu porozumění anglickému jazyku napomáhá též výuka rodilým mluvčím.

Jsme zapojeni do Erasmus+, vzdělávacího programu Evropské unie.

NABÍZÍME ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVIT

Škola organizuje mnoho akcí, které vhodně doplňují výuku a podporují všestranný rozvoj studentů: adaptační, lyžařský a turistický kurz, zahraniční poznávací zájezdy, odborné soutěže a exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení, semináře, přednášky, charitativní sbírky a sportovní soutěže.

VÁŽÍME SI ÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ

Úspěšní studenti jsou pravidelně za své výsledky oceňováni. Tento systém napomáhá motivaci k dalšímu vzdělávání.

PŘED NIKÝM NEZAVÍRÁME DVEŘE

Naše škola je otevřená všem. Studují u nás i zahraniční studenti či sportovci vyžadující individuální vzdělávací plán. Do tříd jsou v malém počtu integrováni také studenti s SPU.

NEZAPOMÍNÁME NA PREVENCI

Prevence negativních jevů vychází z kvalitně zpracovaného minimálního preventivního programu. Je naplňován formou přednášek, besed a mimoškolních aktivit. Problematika prevence sociálně patologických jevů je rovněž zařazena do jednotlivých vzdělávacích oblastí.

PŘED PROBLÉMY NEUTÍKÁME

Radu či pomocnou ruku našim studentů rády poskytnou v případě potřeby metodička prevence či výchovná poradkyně, jež obě na škole působí.

POUŽÍVÁME SYSTÉM BAKALÁŘI

Vstup do školy, docházku a klasifikaci studentů hlídá systém Bakaláři, ke kterému se mohou připojit jak sami studenti, tak i jejich rodiče. Ti tak mohou průběžně sledovat, jak jejich děti studují.

  • Střední odborná škola logistických služeb, Učňovská, Praha
  • Učňovská 100/1, 19000 Praha
  • tel.: 266106279
  • e-mail: sosls@sosls.cz
  • www.sosls.cz

Diskuze