preview

PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha 8

Popis

Škola poskytující vzdělání sekundárního a terciárního typu s širokou nabídkou dalších vzdělávacích, mimoškolních a komunitních aktivit, jež dlouhodobě úspěšně spolupracuje s podnikatelskými subjekty, absolventy a klíčovými partnery.

Posláním PB – VOŠ a  SŠM, s.r.o. je zvyšovat praktickou uplatnitelnost absolventů, poskytovat jim kvalitní, vysoce odborné vzdělání v příslušných vzdělávacích programech a poskytovat jim doprovodné nadstandardní mimoškolní služby v příjemném prostředí.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.pbvos.cz
Zaměření školy: Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Obchodní akademie

Cestovní ruch Prezenční studium
Management sportu Prezenční studium

Vyšší odborná škola

Aplikace výpočetní techniky Prezenční studium DiS
Personální práce Prezenční studium DiS
Cestovní ruch Prezenční studium DiS
Žurnalistika a nová média Prezenční studium DiS
Finanční poradenství Prezenční studium DiS

Podrobné informace o škole

Škola poskytuje vzdělání ve studijním oboru:

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou;

Ve studiu je možno pokračovat v navazujících vzdělávacích programech vyšší odborné školy, kterými jsou:

Finanční poradenství, tříleté denní a kombinované vzdělávání zakončené absolutoriem;

Cestovní ruch, tříleté denní a kombinované vzdělávání zakončené absolutoriem;

Aplikace výpočetní techniky, tříleté denní a kombinované vzdělávání ukončené absolutoriem;

Personální řízení, tříleté denní a kombinované vzdělávání ukončené absolutoriem.

Žurnalistika a nová média, tříleté denní a kombinované vzdělávání ukončené absolutoriem.

Absolventi vyšší odborné školy získávají titul DiS. – diplomovaný specialista.

Při zajišťování odborné praxe studentů škola spolupracuje s řadou renomovaných firem, kterými jsou např. Komerční banka, a. s., ČSOB, a. s., Ringier Axel Springer CZ, MUZEUM GASTRONOMIE, s. r. o., FEDS, s. r. o. Pojišťovna, a. s., Městská část Praha 8 – Obvodní Úřad Praha 8, UniCredit bank Czech Republic, a. s., PRATOR, s. r. o.

Škola navázala rovněž spolupráci s vybranými VŠ, které umožní našim absolventům získat titul Bc. formou zkráceného studia (3 semestry).

  • PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha 8
  • Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha
  • tel.: 284 680 880
  • e-mail: pbvos@pbvos.cz
  • http://www.pbvos.cz

Diskuze