preview

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace

Video

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Šití oděvů - módní dekoratér (31-59-E/01)

Potravinářská výroba - cukrářské práce (29-51-E/01)

Podrobné informace o škole

Budova školy byla vystavěna v roce 1932 jako sídlo rodiny Petersů, správců cvrčovického velkostatku. V letech 1949 - 1968 zde fungoval Dětský domov pro děti od 6 do 15 let.

Po generální opravě budovy byla dne 1. 6. 1973 zřízena Zvláštní  učňovská škola internátní, jako speciální škola pro dívky z celého Jihomoravského kraje.  Od září t. r. zde byla zahájena příprava 18 děvčat v učebním oboru Dámská krejčová. Budova od začátku sloužila jak pro výuku všeobecných a odborných předmětů, tak pro odborný výcvik.

Postupem času docházelo k zvelebování školního areálu a vnitřního vybavení školy až do dnešní podoby, kdy má škola k dispozici vedle hlavní budovy areál učeben skleníku a odloučené pracoviště v bývalé budově ZŠ. Všechny prostory poskytují materiální zázemí moderním zařízením pro všech 8 učebních oborů. Škola má nově vybavený internát, školní třídy zařízené audiovizuální technikou a počítači, útulnou jídelnu, předpisově zařízenou kuchyň, společenskou místnost, posilovnu, relaxační místnost, venkovní hřiště a šatny s bezpečnostními skříňkami pro všechny žáky.

Název školy prošel během její několikaleté existence také několika proměnami: Ve školním roce 1980-1981 se mění na Zvláštní odborné učiliště. Porevoluční období zastihlo školu jako Odborné učiliště Pohořelice-Cvrčovice. Další změna přišla v roce 1996, kdy bylo učiliště přejmenováno na Odborné učiliště a Praktickou školu Cvrčovice a konečně současný název pochází z roku 2005, od kdy je škola zapsána v rejstříku škol jako Odborné učiliště, Cvrčovice 131.

Stejně, jako se měnila a rozšiřovala samotná škola, přibývaly postupně i další učební obory. Od školního roku 1995/96 je na škole kromě oboru Šití oděvů zřízen  nový obor Zahradnické práce, ke kterému se od dalšího školního roku přidává také obor Kuchařské práce. Oboru Květinářské a aranžérské práce se mohli žáci vyučit od roku 2000. I v novém tisíciletí se nabídka oborů dále rozšiřovala. Dnes, po čtyřicetiletém trvání, kdy se v  oborech vyučilo na 1 000 absolventů, je Odborné učiliště ve Cvrčovicích nejen významným centrem regionálního  školství s bohatou tradicí, ale též významným společenským subjektem.

 

Více zde: 

https://www.oucvrcovice.cz/historie-skoly/

Diskuze