preview

Obchodní akademie Dušní

Video

 • Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 je střední odborná škola ekonomického zaměření, která má  60letou tradici, avšak reaguje na požadavky moderní doby.
 • Poskytuje čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Převážná většina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách; úspěšnost přijetí patří k nejvyšším mezi odbornými školami v Praze.
 • Budova školy se nachází v historickém jádru Prahy, v těsné blízkosti Staroměstského náměstí, je velmi dobře dopravně dostupná.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: 1) základní informace: https://www.oadu…tH1
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gn0H_syM0QA&feature=youtu.be
Zaměření školy: Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 150
Počet přihlášených: 481
Počet zapsaných: 152
Počet studentů: 560

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

78-42-M/02 - Ekonomické lyceum

18-20-M/01 - Informační technologie

63-41-M/02 - Obchodní akademie

Dny otevřených dveří

pondělí 4. 12. 2023

úterý 9. 1. 2024

 

 

Na stránkách školy (https://www.oadusni.cz/pro-zajemce-o-studium/dny-otevrenych-dveri/) je k dispozici:

 1. 3D prohlídka školy:  https://my.matterport.com/show/?m=YJjemQ7ntH1
 2. virutální prohlídka školy: https://www.youtube.com/watch?v=gn0H_syM0QA
 3. prezentace školy: https://www.youtube.com/watch?v=C8UiA48_wzY

 

 

Přijímací řízení

Pro školní rok 2022/2023 škola otevírá obory:

 • dvě třídy pro obor vzdělání 63-41- M/02 Obchodní akademie (60 žáků)
 • dvě třídy pro obor vzdělání 78-42- M/02 Ekonomické lyceum (60 žáků)
 • jednu třídu pro obor vzdělání 18-20- M/01 Informační technologie (30 žáků)
  (školní vzdělávací program Informatika v ekonomice)

Vyučované cizí jazyky: 
Obchodní akademie a ekonomické lyceum: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.
Informační technologie: anglický jazyk, německý jazyk.

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Vyplňte e-mail zákonného zástupce, na který obdržíte pozvánku k jednotným přijímacím zkouškám žáka. Pokud vlastníte datovou schránku na fyzickou osobu, tak uveďte na přihlášce i tento údaj. Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2024, osobně nebo poštou.

Přijímací zkouška - hodnocení

60 % výsledek jednotné zkoušky (český jazyk a matematika), 40 % průměr za závěrečné vysvědčení 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku

Podrobné informace o škole

Škola se nachází v historickém centru nedaleko Staroměstského náměstí.

Škola nabízí  3 obory vzdělávání: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Informatika v ekonomice. Jednotlivým oborům odpovídají i odborné předměty, které se vyučují (např. účetnictví, ekonomika, počítačové systémy, aplikační software).

Žáci mají možnost výběru z volitelných předmětů, např. marketing, fiktivní firma, a z cizích jazyků (německý, ruský, španělský), ve vyšších ročnících mohou své jazykové znalosti zdokonalovat v rámci volitelné konverzace. Škola je zapojena do projektu e-twinning.

Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, odborné předměty se vyučují v počítačových učebnách a v multimediální učebně.

Hodiny tělesné výchovy probíhají v nově zrekonstruované tělocvičně a posilovně. 

 

V prvním ročníku mohou žáci absolvovat sportovně-turistický a adaptační kurz, ve druhém ročníku pohybově-relaxační kurz (zpravidla lyžařský kurz v Alpách), ve třetím ročníku několikadenní poznávací zájezd (zpravidla do zahraničí – Anglie, Španělsko). Pro žáky organizujeme různé přednášky, besedy a návštěvy výrobních podniků. Během školního roku se žáci účastní projektů a workshopů (Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách, Živá knihovna, Mlhavá objektivita, Lidská práva) a exkurzí (Čapkova Strž, Terezín, Židovské Město, Poslanecká sněmovna, Senát, Národní divadlo, Veletržní palác). Naši žáci se pravidelně účastní nejen soutěží v ekonomických, grafických a jiných odborných disciplínách (např. celorepubliková soutěž Má dáti-dal a Účetní tým, Bobřík informatiky, Wordprocessing, Logická olympiáda) a Veletrhu fiktivních firem, ale i soutěží a olympiád ve všeobecně vzdělávacích předmětech (olympiáda v českém jazyce, dějepisná a zeměpisná olympiáda, literární soutěže, konverzační a překladatelské soutěže).

 

Během studia probíhají workshopy zaměřené na klima v třídním kolektivu, zvládání stresu a psychickou pohodu žáků.

Diskuze