preview

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Popis

Škola nabízí vzdělání v ekonomických a gastronomických oborech a patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným školám v Kraji Vysočina.

Výuka probíhá v moderních odborných učebnách – multimediálních, jazykových, učebnách informačních a komunikačních technologií, učebně přírodovědných předmětů, učebně gastronomických předmětů aj. Pro praktické vyučování jsou k dispozici moderní cukrářské a pekařské dílny, gastrocentrum pro kuchaře a učebny stolničení. Žáci mohou využívat 2 tělocvičny s posilovnami, jídelny, venkovní víceúčelové hřiště s posilovacími stroji a školní studijní a informační centrum. Na obou pracovištích školy (Bratříků 851 a Kyjovská 3187) jsou v provozu školní kuchyně s jídelnami, v nichž probíhá odborný výcvik žáků oboru vzdělání kuchař-číšník. Na pracovišti Bratříků mohou být strávníci v době oběda obsluhováni žáky 1. a 2. ročníku výše uvedeného oboru.

Odborná praxe je zařazena ve všech oborech a žáci za ní mohou vyjet i do zahraničí.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.oahshb.cz
Facebook: facebook.com/oahshb.cz
Instagram: instagram.com/oahsbrod
Zaměření školy: Hotelová škola, Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie se sportovním zaměřením

65-42-M/01 Hotelnictví

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

29-53-H/01 Pekař

29-54-H/01 Cukrář

65-51-H/01 Kuchař - číšník

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Přijímací řízení

Studijní obory: jednotné přijímací testy z ČJL a MAT + prospěch ze ZŠ 

Učební obory: bez přijímacích zkoušek ; pořadí uchazečů dle prospěchu ze ZŠ

  • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
  • Bratříků 851, 58002 Havlíčkův Brod
  • tel.: 604890775
  • e-mail: sedlak@oahshb.cz
  • www.oahshb.cz

Diskuze