preview

Masarykova obchodní akademie Jičín

Popis

Kdo jsme?

Moderní veřejná střední odborná škola s dlouholetou tradicí, která je zřizována Královéhradeckým krajem. Škola se pyšní vysokou prestiží a skvělým renomé. Původní dvouletá obchodní škola byla v Jičíně založena již v roce 1922. V současné době nabízíme čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou v oborech 63-41-M/02 Obchodní akademie a 18-20-M/01 Informační technologie.

Pro prezenční i distanční výuku a vedení agendy školy využíváme moderní informační a komunikační nástroje, platformy a technologie. Jsme vybaveni více než 200 ks PC, Tablet PC, dataprojektory, vizualizéry, 3D tiskárnou, LEGO roboty a další moderní technikou.

Žákům je k dispozici prostorná moderní tělocvična se zázemím a posilovnou. V současné době vyučujeme tyto cizí jazyky: anglický, německý, ruský a španělský. V prostorách školy je zajištěn bezbariérový přístup.

Jaké obory a zaměření nabízíme?

 

Obchodní akademie
 

Klasický čtyřletý obor Obchodní akademie je kvalitní přípravou pro další studium na vysokých školách, ale i pro praxi, ať už v podobě zaměstnání nebo založení vlastního podnikání.
 

VÍCE O OBORU

 

Obchodní akademie
se zaměřením na cizí jazyky

Zaměření na cizí jazyky je určeno jazykově nadaným uchazečům. Vedle získání základních odborných kompetencí oboru obchodní akademie dbáme na rozvoj schopnosti absolventů...

VÍCE O OBORU

 

Informatika
a management

V oboru Informatika v ekonomice se prolínají v dnešní době dva velmi důležité obory: informatika a ekonomika podniku. Na jedné straně získají absolventi znalosti potřebné pro...

VÍCE O OBORU

Jakou máme vizi?

Studenty vedeme k demokracii, vzájemnému respektu, celoživotnímu učení a hledání konstruktivních řešení

Zaměřujeme se na moderní ekonomické trendy a využití informačních technologií.

Studenti se seznamují s pracovním prostředím v Čechách i v zahraničí, své získané znalosti a vědomosti aplikují v praxi pod vedením zkušených odborníků.

V. každém studentovi se snažíme rozvinout jeho maximální potenciál, uplatňujeme individuální přístup.

Výuku propojujeme s praxí přímo ve škole, kde studenti provozují studentský krámek v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie

Výuku pravidelně oživujeme besedami, workshopy, přednáškami a dalšími akcemi.

Výběr zaměření a předmětů - studenti si volí svou profilaci pomocí volitelných a povinně volitelných předmětů ve 3. i 4. ročníku

Pravidelně organizujeme akce školy v rámci výuky - výměnné pobyty, projektové mobility, sportovní a adaptační kurzy, kulturní zájezdy, exkurze.

Průběžně doplňujeme vybavení školy, posilovna a spinningová kola jsou k dispozici studentům i v odpoledních hodinách, stejně tak jako počítačové učebny.

Máme výsledky – naši studenti dlouhodobě mívají vysokou úspěšnost u maturity, u didaktických testů a písemných prací se blížíme úspěšnosti 100 %, studenti mohou získat certifikáty FCE z angličtiny a složit státní zkoušku z psaní na počítači.

Kde nás najdete?

Masarykova obchodní akademie, Jičín se nachází v centru malebného města Jičína v sousedství parku a u nově zrekonstruovaného kina Biograf Český ráj. Velkou výhodou je blízkost jičínského autobusového nádraží, které je vzdálené necelých 5 min chůze. Cesta na vlakové nádraží v Jičíně vám zabere maximálně 10-15 min.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.moa-jc.cz/
Zaměření školy: Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze