Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Popis

SŠPTA je v současnosti největší školou v Kraji Vysočina. Učí se zde více jak 1.300 žáků. Vznikla 1. 7. 2014 sloučením SPŠ Jihlava, SŠT Jihlava a SŠA Jihlava. Zaměřuje se na výuku strojírenských, elektrotechnických a automobilových oborů a oboru zaměřeného na IT s možností specializace na multimédia a webdesing.
SŠPTA získala v roce 2015 certifikát ISO 9001/2008, je zapojena do řady projektů OPVK, krajských projektů atd.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 562
Počet přihlášených: 738
Počet zapsaných: 351

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Vyučované obory

26-41-M/01 Elektrotechnika Prezenční studium
18-20-M/01 Informační technologie Prezenční studium
23-41-M/01 Strojírenství Prezenční studium
39-41-L/01 Autotronik Prezenční studium
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Prezenční studium
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Prezenční studium
23-61-H/01 Autolakýrník Prezenční studium
26-51-H/01 Elektrikář Prezenční studium
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud Prezenční studium
23-62-H/01 Jemný mechanik (Hodinář) Prezenční studium
23-55-H/02 Karosář Prezenční studium
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) Prezenční studium
23-52-H/01 Nástrojař Prezenční studium
23-56-H/01 Obráběč kovů Prezenční studium
23-51-E/01 Strojírenské práce Prezenční studium
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) Prezenční studium
39-41-L/51 Autotronik - nást. st. denní Prezenční studium
64-41-L/51 Podnikání - nást. st. dálkové Prezenční studium
26-41-L/51 Provozní elektrotechnika - nást. st. denní a dálkové Prezenční studium
23-43-L/51 Provozní technika - nást. st. denní a dálkové Prezenční studium

Dny otevřených dveří

10. 12. 2016, 21. 1. 2017, 16. 2. 2017

Přijímací řízení

Ano, u oborů M a L.

Podrobné informace o škole

SŠPTA vznikla sloučením třech původních technických škol (SPŠ Jihlava, SŠT Jihlava a SŠA Jihlava). Žáci mohou studovat v oborech vzdělání skupiny M (4-leté maturitní obory), skupiny L (4-leté obory s maturitou, 2-leté denní nástavbové studium a 3-leté dálkové nástavbové studium ukončené MZ) a skupiny H a E (3-leté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem).

Škola spolupracuje s významnými  partnery nejen našeho regionu, především s firmami Bosch Diesel Jihlava, ČEZ, CZ LOKO, Tesla Jihlava, Automotive Lighting, Fraenkische CZ, Mann-Hummel, Strojírny Podzimek, VMV Jihlava, Swoboda CZ, TKZ Polná a řadou dalších. Nejvýznamnějším partnerem je firma Bosch Diesel. Spolupráce se datuje již od roku 2003, kdy firma dala škole k dispozici menší dílnu s CNC stroji a veškerým materiálně technickým zabezpečením. Vybudováním nového školicího střediska v roce 2007 dostala spolupráce školy a firmy Bosch nový rozměr. Mimo kompletně vybavené dílny a učebny pro výuku strojírenských oborů byly škole nabídnuty i dvě plně vybavené laboratoře pro výuku elektrooborů. Celek reálného výrobního prostoru byl dotvořen třemi robotickými pracovišti, přístroji pro zaměření nástrojů, měrovou laboratoří a počítačovou učebnou se software, kde je možné tvořit kompletní výkresovou dokumentaci a programy pro CNC stroje. V současné době navštěvuje prostory školicího střediska v rámci výuky praxe a odborného výcviku cca 250 žáků. Firma se významně zapojila do projektu „Postav si své auto“, kde se stala jediným sponzorem školy v rámci této akce známé spíše podle názvu vozu „Kaipan“. S ostatními firmami jde o spolupráci v oblasti praxí žáků ve firmě a nově o spolupráci v oblasti technologie zpracování plastů. Toto zaměření budou první zájemci studovat od školního roku 2016/2017.

Moderní pracoviště školy jsou vybavena novými technologie tak, aby žáci byli co nejvíce připraveni pro praxi, ale také pro studium na VOŠ a VŠ technického zaměření.
Mimo jiné byste ve škole našli následující pracoviště:
- učebna měření vybavená 3D dotykovým souřadnicovým CNC měřícím strojem DuraMax a dalšími digitálními přístroji
- pracoviště s produktivními i výukovými CNC frézkami a soustruhy
- robotická pracoviště
- fotografický ateliér srovnatelný s profesionálními pracovišti
- 3D tiskárny a 3D skenery
- učebny pneumatiky a elektropneumatiky
- moderní pracoviště diagnostiky vozidel (např. laserová geometrie náprav, emisní stanice, válcová zkušebna brzd, atd.)
- výkonová zkušebna vozidel
- moderní autolakovna
- karosárna
- autoservis

V loňském roce byla vyhodnocena jako 2. v TOP 12 SŠ (vyhodnocuje VUT Brno). V projektu Doporučeno zaměstnavateli byla v roce 2016 první nejúspěšnější v Kraji Vysočina. Spolupracujeme se zahraničními školami v rakouském Neunkirchenu a slovenských Šuranech.

 

 

 

 

  • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
  • tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
  • tel.: 567 574 611
  • e-mail: info@ssptaji.cz

Diskuze