Manažerská akademie - Střední odborná škola, s.r.o. Jihlava

Popis

Manažerská akademie je stabilní a perspektivní škola. Ve čtyřech studijních oborech zabezpečuje výuku kvalifikovaný pedagogický sbor interních profesorů. Disponuje kvalitním vybavením, zejména na úrovni výpočetní techniky. Každá třída je vybavena PC s multimediální projekcí. Výuka probíhá s využitím nejmodernějších technologií, včetně komunikace žáků s celým světem prostřednictvím Internetu a s využitím multimediální techniky.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Studenti mají k dispozici 3 odborné učebny VT vybavené 60 počítači a multimediální učebnu s dalšími 18 počítači. Důraz je kladen též na studium cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Pro efektivnost jazykové výuky slouží digitální jazyková laboratoř. Studují se čtyři obory: „Finanční a daňový specialista“, „Specialista pro obchodní a manažerskou činnost“, „Mezinárodní přeprava a obchod“ a „Veřejnosprávní činnost“. V souladu s celoevropskou snahou umožnit maximálnímu počtu mladých lidí dosažení středoškolského vzdělání s maturitou, bude přijímání ke studiu na Manažerské akademii nadále prováděno bez jakýchkoliv zkoušek. Jsme škola soukromá a naším prvořadým cílem a zájmem je kvalitní příprava mladých lidí v příznivém psychologickém klimatu na škole, bez jakýchkoliv stresových situací, s profesionálním přístupem vyučujících respektujících osobnosti žáků. Hodnocení školy Českou školní inspekcí najdete na www.csicr.cz . "Dny otevřených dveří" nekonáme - máme je otevřené stále. Doporučujeme návštěvu našich webových stránek: www.mg-akademie.cz

  • Manažerská akademie - Střední odborná škola, s.r.o. Jihlava
  • Jihlava

Diskuze