Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov

Popis

Škola v letošním roce oslavila 130. výročí od svého založení.

V současné době nabízíme možnost studia ve dvou ekonomických oborech SOŠ a jednom oboru VOŠ. Na střední škole můžete studovat obory Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 ŠVP: Management sportu a Ekonomika a finanční služby.

Dalším oborem nabízeným v rámci studia SOŠ je obor Obchodní akademie 63-41-M/02 se ŠVP Obchodní akademie.

Vyšší škola pak nabízí studium oboru Ekonomika a podnikání 63-41-N/.. se vzdělávacím programem Účetnictví a daně 63-41-N/22, v denní i kombinované formě studia.

Zázemí školy je tvořeno hlavní budovou školy s kmenovými a odbornými učebnami, dále pak domovem mládeže, tělocvičnou se sportovním areálem a školní jídelnou.

Kapacita naší školy je 272 žáků na SOŠ, tj. 4 třídy oboru Ekonomika a podnikání, 4 třídy oboru Obchodní akademie a 90 studentů na VOŠ denní forma studia a 70 studentů kombinované formy studia.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Management sportu

Ekonomika a finanční služby

Obchodní akademie Prezenční studium

Obchodní akademie

  • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov
  • Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov
  • tel.: +420 495 490 353
  • e-mail: reditel@seznam.cz

Diskuze