Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Popis

Naše škola, založená roku 1946 (více v historie školy), sdružuje 4 součásti:


 Střední zdravotnickou školu (obor praktická sestra a obor zdravotnické lyceum), 
 Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v   denní a kombinované formě, 
 domov mládeže (80 míst), 
 školní jídelnu. 


 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.zdravskolhb.cz
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 49
Počet přihlášených: 92
Počet zapsaných: 50
Počet studentů: 196
Počet absolventů od roku založení: 4750

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Střední odborná škola

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum Prezenční studium
53-41-M/03 Praktická sestra Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Vybavení školy je mírně nadstandardní, např. 4 trenažérové učebny ošetřovatelství; 2 učebny výpočetní techniky s kompletním moderním vybavením. Všechny učebny jsou vybaveny minimálně počítačem a dataprojektorem. Žáci mají k dispozici celkem 43 počítačů — přístup na INTERNET i pro žáky zdarma a bez omezení. 43 PC pro žáky je v datové síti, žáci mají možnost samostatně využívat počítače v době, kdy na nich neprobíhá výuka, na internátě nepřetržitě. Na domově mládeže i ve škole je pro žáky k dispozici Wi-Fi síť pro připojení jejich zařízení.

Odborná knihovna je akreditovaným poskytovatelem informací zařazeným do sítě knihoven Ministerstva kultury, má přímou návaznost (včetně meziknihovní výpůjční služby) na obě lékařské knihovny ve městě, a prostřednictvím INTERNETU přístup do bibliografických katalogů desítek jiných knihoven v republice i mimo ni. Knihovna má průměrně 2 510 návštěv ročně s výpůjčkami asi 972 knih za měsíc. K dispozici je barevná kopírka Minolta a nyní nově instalovaná barevná kopírka formátu A3 od téže firmy. Knihovna má 12 000 svazků — evidence a bibliografie na PC s programem LANIUS — výpůjční systém na karty s čárovým kódem, kopírovací stroje MINOLTA (jeden samoobslužný volně přístupný žákům). Škola má vlastní tělocvičnu a posilovnu, které jsou mimo vyučování žákům plně k dispozici. Řada žáků využívá také nadstandardní nabídku školy (např. masérské kurzy, výuku znakové řeči, sportovní hry).

Praxe probíhá v Nemocnici Havlíčkův Brod a ambulantních zařízeních v sídle školy (pro vyšší studium také mimo sídlo školy). Škola jako jedna z mála v republice poskytuje svým žákům také praktickou výuku HOME CARE (domácí péče) přímo v terénu. Škola je začleněna do Asociace ředitelů zdravotnických škol, odborné učitelky jsou zastoupeny v profesní organizaci Česká asociace sester.

 

Diskuze